Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Prílohy:
Uložiť tento súbor (priloha_kzakonu_polovnictve_sadzobnik.xls)priloha_kzakonu_polovnictve_sadzobnik.xls[Príloha k zákonu o poľovníctve – Sadzobník primeranej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva vlastníka poľovných pozemkov]20 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_59_67_vzneni_vyhl407_2002_k_zak_polov.doc)vyhl_59_67_vzneni_vyhl407_2002_k_zak_polov.doc[Vyhláška MPVž SR č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve – úplné znenie]71 kB
Uložiť tento súbor (zak_zbraniach_ a_strelive_april2005.doc)zak_zbraniach_ a_strelive_april2005.doc[Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z. z.]408 kB
Uložiť tento súbor (zak_o_polovnictve_23_1962.doc)zak_o_polovnictve_23_1962.doc[Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Z. z. – úplné znenie]192 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_555_2003_k_zak_zbran_a_strel.doc)vyhl_555_2003_k_zak_zbran_a_strel.doc[Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov]124 kB
Uložiť tento súbor (JPDP_august_2005_uplne_znenie.doc)JPDP_august_2005_uplne_znenie.doc[Výnos MP SR, ktorým sa vydáva Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok ]74 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_229_2001_kontrola_ulovenej_zveri.doc)vyhl_229_2001_kontrola_ulovenej_zveri.doc[Vyhláška MP SR č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri]134 kB
Uložiť tento súbor (listok_povod_ulovenej_raticovej_pril2.xls)listok_povod_ulovenej_raticovej_pril2.xls[Príloha č. 2 k vyhláške MP SR č. 229/2001 Z. z. – lístok o pôvode ulovenej raticovej zveri]104 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_171_75_vzneni_vyhl_222_2001_vypocet_zveri.doc)vyhl_171_75_vzneni_vyhl_222_2001_vypocet_zveri.doc[Vyhláška MPVž SSR a MK SSR č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri v znení vyhlášky MP SR č. 222/2001 Z. z. – úplné znenie]36 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_172_75_vzneni_vyhl_230_2001.doc)vyhl_172_75_vzneni_vyhl_230_2001.doc[Vyhláška MPVž SSR č. 172/1975 o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z. a vyhlášky č. 230/2001 Z. z. – úplné znenie]39 kB
Uložiť tento súbor (uplne znenie zakona.doc)uplne znenie zakona.doc[ZÁKON z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov]538 kB
Uložiť tento súbor (Zakon o polovnictve.pdf)Zakon o polovnictve.pdf[Zákon č. 274/2009 z 16.6.2009 o poľovníctve]275 kB
Uložiť tento súbor (prilohy.zip)prilohy.zip[Prílohy k vyhláške k zákonu o poľovníctve]2673 kB
Uložiť tento súbor (344_2009 vyhlaska polovnictvo.pdf)344_2009 vyhlaska polovnictvo.pdf[Vyhláška MP SR 344/2009 z 10.8.2009 k zákonu o poľovníctve]4986 kB
Uložiť tento súbor (13-z115.pdf)13-z115.pdf[115 ZÁKON z 30. apríla 2013]62 kB
Uložiť tento súbor (uplné znenie zákona.pdf)uplné znenie zákona.pdf[Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]394 kB
Uložiť tento súbor ([Prilohy123]2009c096z274uz6.pdf)[Prilohy123]2009c096z274uz6.pdf[príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.]50 kB

Vyhláška Ministerstva pôdoshospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z. z 10.augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z. z. 20. mája 2010, vyhlášky MPaRV SR č. 125/2012 Z. z. z 28. marca 2012, vyhlášky MPaRV SR č. 489/2013 Z. z. zo 16.decembra 2013. 

Prílohy vyhlášky č.344/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 125/2012 Z. z. a v znení vyhlášky 489/2012 Z. z. 

Príloha č. 1, príloha č. 7, príloha č. 9, príloha č. 18, príloha č. 20, príloha č. 21, príloha č. 22, príloha č. 23, príloha č. 24, príloha č. 26 a príloha č. 27 sa vypúšťajú. Príloha č. 13a sa zrušuje. 

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vyhláška_MPRV_SR_č._344-2009_Z._z..pdf)Vyhláška_MPRV_SR_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha ]332 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._2_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._2_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.2]105 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._3_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._3_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.3]163 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._4_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._4_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.4]106 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._5_k_vyhláške_č._ 344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._5_k_vyhláške_č._ 344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.5]137 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._6_k_vyhláške_č._344-2009 Z. z..pdf)Príloha_č._6_k_vyhláške_č._344-2009 Z. z..pdf[Príloha č.6]120 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._8_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._8_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.8]161 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._10_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._10_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.10]187 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._11_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._11_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.11]30 kB
Uložiť tento súbor (Ročný_plán_chovu_a_lovu_malej_zveri.pdf)Ročný_plán_chovu_a_lovu_malej_zveri.pdf[Príloha č.11]33 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._12_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._12_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.12]38 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._13_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._13_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.13]147 kB
Uložiť tento súbor (Plán_spoločných_poľovačiek.pdf)Plán_spoločných_poľovačiek.pdf[Príloha č.13]136 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._14_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._14_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.14]104 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._15_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._15_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.15]213 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._16_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._16_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.16]142 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._17_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._17_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.17]60 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._19_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._19_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.19]66 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._25_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._25_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.25]131 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._28_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._28_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.28]132 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._29_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._29_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.29]149 kB
Uložiť tento súbor (Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_skúšky_poľ._hospodárov ....pdf)Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_skúšky_poľ._hospodárov ....pdf[Príloha č.29]113 kB
Uložiť tento súbor (Kvalifikačný_prehľad_skúšok_poľovných_hospodárov.pdf)Kvalifikačný_prehľad_skúšok_poľovných_hospodárov.pdf[Príloha č.29]100 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._30_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._30_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.30]131 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._31_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._31_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.31]136 kB
Uložiť tento súbor (Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_vyššej_skúšky.pdf)Číselný_prehľad_o_priebehu_a_výsledkoch_vyššej_skúšky.pdf[Príloha č.31]113 kB
Uložiť tento súbor (Kvalifikačný_prehľad_vyšších_skúšok.pdf)Kvalifikačný_prehľad_vyšších_skúšok.pdf[Príloha č.31]100 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._32_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._32_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.32]131 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._33_k_vyhláške_č. 344-2009_Z._z._vzor_preukazu_člena_poľovníckej_stráže.pdf)Príloha_č._33_k_vyhláške_č. 344-2009_Z._z._vzor_preukazu_člena_poľovníckej_stráže.pdf[Príloha č.33]165 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._33_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._33_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.33]166 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._34_k_vyhláške_č._344-200_Z._z..pdf)Príloha_č._34_k_vyhláške_č._344-200_Z._z..pdf[Príloha č.34]815 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._35_k_vyhláške_č._344-2009 Z._z..pdf)Príloha_č._35_k_vyhláške_č._344-2009 Z._z..pdf[Príloha č.35]101 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._35a)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._35a)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.35a]196 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._35b)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._35b)_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.35b]99 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._36_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._36_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.36]98 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_č._37_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf)Príloha_č._37_k_vyhláške_č._344-2009_Z._z..pdf[Príloha č.37]29 kB
Uložiť tento súbor (Príloha_k_vyhláške 421-2013_Z._z..pdf)Príloha_k_vyhláške 421-2013_Z._z..pdf[Príloha č. 421-2013]147 kB

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Metodicke_pokyny_DR_platne_maj2004.doc)Metodicke_pokyny_DR_platne_maj2004.doc[Metodické pokyny pre činnosť dozorných rád organizačných jednotiek SPZ]127 kB
Uložiť tento súbor (hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc)hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc[Hlavné smery činnosti po IX. sneme SPZ]52 kB
Uložiť tento súbor (uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc)uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc[Uznesenie IX. snemu SPZ]58 kB
Uložiť tento súbor (Disciplinarny_poriadok_schvaleny_MPSR_2_9_09.doc)Disciplinarny_poriadok_schvaleny_MPSR_2_9_09.doc[Disciplinárny poriadok schvalený MP SR 2.9.2009]104 kB
Uložiť tento súbor (DP SPZ_4.12.2012.doc)DP SPZ_4.12.2012.doc[Disciplinárny poriadok SPZ - platný od 13.12.2012]116 kB
Uložiť tento súbor (METODICKÉ POKYNY pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ.docx)METODICKÉ POKYNY pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ.docx[Metodické pokyny pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ - platné od 13.12.2012]43 kB
Uložiť tento súbor (SMERNICA pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ.docx)SMERNICA pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ.docx[Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ - platná od 13.12.2012]46 kB
Uložiť tento súbor (VZOR-Stanov-PZ.doc)VZOR-Stanov-PZ.doc[Vzorové stanovy PZ]126 kB
Uložiť tento súbor (KMPPP_suhlas_dotknutej osoby_2018.docx)KMPPP_suhlas_dotknutej osoby_2018.docx[KMPPP - súhlas dotknutej osoby, 26.10.2018]46 kB
Uložiť tento súbor (KMPPP_oboznamenie_ou_2018.docx)KMPPP_oboznamenie_ou_2018.docx[KMPPP - oboznámenie so spracovaním osobných údajov, 26.10.2018]61 kB
Uložiť tento súbor (disciplinarny poriadok SPZ.pdf)disciplinarny poriadok SPZ.pdf[Disciplinárny poriadok SPZ platný od 1.júna 2016.]485 kB
Uložiť tento súbor (ORP2003-uplne znenie.pdf)ORP2003-uplne znenie.doc[Organizačný a rokovací poriadok SPZ]277 kB
Uložiť tento súbor (ORP SPZ_4.12.2012.pdf)ORP SPZ_4.12.2012[Organizačný a rokovací poriadok SPZ - platný od 13.12.2012]149 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPZ po XI.sneme SPZ-NR-uprava 4.5.2020.pdf)Stanovy SPZ_platne_2020[Stanovy SPZ po XI.sneme SPZ NR - úprava 4.5.2020]210 kB
Uložiť tento súbor (7-Smernica pre nečlenov SPZ - členov klubov - 31.1.2018.docx)7-Smernica pre nečlenov SPZ - členov klubov - 31.1.2018.docx[Smernica SPZ o organizačnom poplatku pre nečlenov SPZ, členov klubov SPZ]24 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.