Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Materiály z ustanovujúceho snemu SPK sa nachádzajú v pripojených prílohách nasledovne:

-    uznesenie ustanovujúceho snemu SPK
-    prilohy k uzneseniu ustanovujúceho snemu SPK podľa jednotlivých bodov uznesenia snemu SPK
-    Stanovy SPK s prílohami (príloha č. 1 Etický kódex, príloha č. 2 Poľovnícky poriadok)
-    Organizačný a rokovací poriadok SPK
-    Disciplinárny poriadok (predbežné znenie, čaká sa na schválenie MP SR)
 

Zároveň oznamujeme, že dňa 8.2.2010 sa uskutoční zasadnutie Prezídia SPK, na ktorom medzi inými bude prerokovaný a schválený aj rozsah poverenia a konkrétne úlohy SPK pre SPZ. Uznesením prezídia následne budeme informovať o schválenom rozsahu poverenia pre Slovenský poľovnícky zväz.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (uznesenie_SnemSPK_23_1_2010.doc)uznesenie_SnemSPK_23_1_2010.doc[Uznesenie ustanovujúceho snemu SPK]57 kB
Uložiť tento súbor (Prilohy_k_uzneseniu_ust_snemu_SPK_2901_2010.doc)Prilohy_k_uzneseniu_ust_snemu_SPK_2901_2010.doc[Prílohy k uzneseniu snemu SPK]723 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPK_konecne znenie.doc)Stanovy SPK_konecne znenie.doc[Stanovy SPK]134 kB
Uložiť tento súbor (Priloha c. 1 eticky kodex_konecne znenie.doc)Priloha c. 1 eticky kodex_konecne znenie.doc[Etický kódex – príloha č. 1 k Stanovám SPK]73 kB
Uložiť tento súbor (Priloha c. 2 polovnicky poriadok_konecne znenie.doc)Priloha c. 2 polovnicky poriadok_konecne znenie.doc[Poľovnícky poriadok – príloha č. 2 k Stanovám SPK]96 kB
Uložiť tento súbor (Organizacny a rokovaci poriadok_konecne znenie.doc)Organizacny a rokovaci poriadok_konecne znenie.doc[Organizačný a rokovací poriadok SPK]94 kB
Uložiť tento súbor (Disciplinarny poriadok_uplne_znenie_2301_2010.doc)Disciplinarny poriadok_uplne_znenie_2301_2010.doc[Disciplinárny poriadok SPK (čaká sa na schválenie MP SR) ]93 kB

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. bol vypracovaný návrh Disciplinárneho poriadku SPK, ktorý bude schválený na ustanovujúcom sneme SPK. Tento návrh Disciplinárneho poriadku SPK bol predložený rade SPZ 7.11.2009 s tým, že do 30.11.2009 je potrebné predložiť kancelárii SPZ všetky pripomienky na dopracovanie DP SPK. Pripomienky Vás prosíme zasielať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštou na adresu Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, prípadne faxom na č. 02/57203315.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (DP_uprava_111109_po_RSPZ_71109.doc)DP_uprava_111109_po_RSPZ_71109.doc[Disciplinárny poriadok SPK – návrh]130 kB

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. bol vypracovaný návrh Stanov SPK, ktoré budú schválené na ustanovujúcom sneme SPK. Tento návrh Stanov SPK bol predložený rade SPZ 7.11.2009 s tým, že do 30.11.2009 je potrebné predložiť kancelárii SPZ všetky pripomienky na dopracovanie Stanov SPK. Pripomienky Vás prosíme zasielať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poštou na adresu Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, prípadne faxom na č. 02/57203315.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Stanovy_SPK_uprava_111109_po_RSPZ_71109.doc)Stanovy_SPK_uprava_111109_po_RSPZ_71109.doc[Stanovy SPK – návrh]139 kB

V zmysle § 80 ods. 12 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva pre SPZ povinnosť registrovať SPZ so svojimi organizačnými zložkami do 31.1.2010. Preto Vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali nižšie priloženú žiadosť a pokiaľ ste ešte nezaslali údaje o svojej organizačnej zložke prostredníctvom OkO - RgO SPZ, aby ste vyplnili priloženú tabuľku a zaslali ju v čo najkratšom možnom čase na ústredie SPZ emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Prípadné nezrovnalosti je možné konzultovať na tel. č. 02/572003311
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zaslanie_udajov_OkO_RgO_SPZ_a_PZ_registracia.pdf)Zaslanie_udajov_OkO_RgO_SPZ_a_PZ_registracia.pdf[Žiadosť]719 kB
Uložiť tento súbor (Tabulka_udajov_org.zloz._OkO-RgO_SPZ.xls)Tabulka_udajov_org.zloz._OkO-RgO_SPZ.xls[Tabuľka na vyplnenie]79 kB
Uložiť tento súbor (Udaje OkO-RgO SPZ.doc)Udaje OkO-RgO SPZ.doc[Údaje]386 kB

Na základe uznesenia rady SPZ č. 3/2009 zo dňa 28.4.2009 a uznesenia prezídia SPZ č. 68/2009 zo dňa 23.7.2009 uverejňujeme organizačné pokyny na prípravu a zabezpečenie ustanovujúceho snemu Slovenskej poľovníckej komory, ktoré pre OkO - RgO SPZ vyplývajú z § 81 ods. 3, 4, 5 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (List_OkO_org_pokyny_6_8_2009.doc)List_OkO_org_pokyny_6_8_2009.doc[List „Organizačné pokyny pre OkO – RgO SPZ na prípravu ustanovujúceho snemu SPK]186 kB
Uložiť tento súbor (dotaznik_delegata_snemSPK.doc)dotaznik_delegata_snemSPK.doc[Oznámenie o zvolení delegáta (náhradníka) na ustanovujúci snem SPK]56 kB
Uložiť tento súbor (org_pokyny_SPK_uroven_OkO_6_8_2009.doc)org_pokyny_SPK_uroven_OkO_6_8_2009.doc[Organizačné pokyny pre OkO – RgO SPZ na prípravu ustanovujúceho snemu SPK]45 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.