Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Pokyny MP SR o používaní, kvalifikácii a počte PUP v poľovných revíroch

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo vyhlášku č. 489/2013 Z.z., zo 16. decembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Poľovne upotrebiteľných psov sa dotýkajú nasledovné ustanovenia :

§ 73

(1) V záujme zabezpečenia riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania postrieľanej zveri, zamedzenia znehodnotenia diviny, záchrany zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí a ochrany zveri proti predátorom sa ustanovujú druhy skúšok na získanie kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti psov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 35.

(2) Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti preukazuje pes vlastnosti a schopnosti pracovať pri užívaní poľovného revíru.

(3) Skúšok poľovnej upotrebiteľnosti sa môžu zúčastniť len psy plemien uvedených v prílohe č. 35a. Psy jednotlivých plemien môžu získať poľovnú upotrebiteľnosť len na skúškach uvedených v prílohe č. 35a pri príslušnom plemene.

(4) Výcvik, skúšky a iné kynologické podujatia sa neposudzujú ako užívanie poľovného revíru

(5) Pri jednotlivých druhoch skúšok podľa skupín plemien sa postupuje podľa skúšobných poriadkov pre skúšky a) stavačov, 

b) malých plemien, 

c) farbiarov, 

d) duričov, 

e) brlohárov, 

f) prinášačov -retrievrov. 

(6) Skúšobné poriadky pre skúšky jednotlivých skupín plemien vydá komora.

(7) Výkony psov na skúškach hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia vymenovaní a delegovaní komorou.

§ 74

Poľovne upotrebiteľné psy vo vlastníctve zahraničných majiteľov sa môžu používať pri užívaní poľovných revírov, ak sú zapísané v plemenných knihách uznaných FCI a absolvovali predpísané druhy skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, o čom predloží vodič psa príslušný  oklad.

§ 75

(1) Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných a poľovne upotrebiteľných psov vo svojom vlastníctve a vlastníctve svojich zamestnancov alebo členov alebo zmluvne zabezpečených psov..

(2) Zoznam psov poľovných plemien, ktoré možno použiť na lov a dohľadávanie zveri a druhy odborných skúšok na účely poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien podľa § 66 ods. 4 zákona je uvedený v prílohe č. 35a.

(3) Potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov je uvedený v prílohe č. 35b.

(4) Užívateľ poľovného revíru vedie evidenciu poľovných psov a poľovne upotrebiteľných psov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 16, ktorú predkladá okresnému úradu na účely štátneho dozoru a obvodnej poľovníckej komore na účely výkonu kontroly.

 

Plné znenie prepisu je zverejnené v prílohe 13-z489.pdf (odkaz na priložený súbor).

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zoznam psov poľovných plemien,  ktoré môžu absolvovať skúšky PUP.pdf)Zoznam psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky PUP.pdf[Zoznam psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti]74 kB
Uložiť tento súbor (Počet a používanie PUP podľa výmery poľovného revíru a druhu zveri.pdf)Počet a používanie PUP podľa výmery poľovného revíru a druhu zveri.pdf[Počet a používanie poľovne upotrebiteľných psov podľa výmery poľovného revíru a druhu chovanej a lovenej zveri]50 kB
Uložiť tento súbor (Druhy skúšok pre získanie kvalifikácie PUP.pdf)Druhy skúšok pre získanie kvalifikácie PUP.pdf[Druhy skúšok pre získanie kvalifikácie poľovnej upotrebiteľnosti psov]48 kB
Uložiť tento súbor (13-z489.pdf)13-z489.pdf[489 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky]1754 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.