Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline v ktorom žiadali o výnimku zo zákazu z celoročnej ochrany kormorána veľkého, rozhodnutím MŽP SR  MP SR povoľuje výnimku z celoročnej ochrany kormorána veľkého od 1. októbra 2006 do 31. marca 2007 za účelom zníženia predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej obsádke pričom výnimka sa vzťahuje na lov v poľovných revíroch uvedených v prílohách.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (K_1_2.doc)K_1_2.doc[Výnimka z času lovu kormorána veľkého]40 kB
Uložiť tento súbor (zozn_dot_1_2.doc)zozn_dot_1_2.doc[Zoznam dotknutých poľovných revírov]132 kB
Uložiť tento súbor (K_plasenie_1_2_3.doc)K_plasenie_1_2_3.doc[Zoznam lovných rybárskych revírov kde je povolené vyrušovanie]146 kB
Uložiť tento súbor (K-zakaz.doc)K-zakaz.doc[Zoznam lovných rybárskych revírov, kde nie je povolený odstrel, vyrušovanie a plašenie kormorána veľkého]43 kB
Uložiť tento súbor (K_odstrel_1_2.doc)K_odstrel_1_2.doc[Zoznam lovných rybárskych revírov kde je povolený odstrel,]78 kB

Slovenský poľovnícky zväz prípisom č. 1579/2006 zo dňa 02.08. 2006 požiadal MP SR o zrušenie opatrenia č. 6571/2005-700 zo dňa 21.11.2005, ktoré zakazovalo lov voľne žijúcej vodnej pernatej zveri.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Mimoriadne_nudzove_opatrenia_1.doc)Mimoriadne_nudzove_opatrenia_1.doc[Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVaPS SR 4380/2005 zo dňa 2.11. 2005 -zrušenie ]21 kB
Uložiť tento súbor (Mimoriadne_nudzove_opatrenia.doc)Mimoriadne_nudzove_opatrenia.doc[Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVaPS SR č.k. mno 2344/2006 zo dňa 16. 8. 2006]24 kB
Uložiť tento súbor (Zrusenie_optarenia_MP_SR.doc)Zrusenie_optarenia_MP_SR.doc[Opatrenie MP SR č. 6571/2005-700 zo dňa 21.11. 2005-zrušenie]33 kB

V predošlých dňoch na základe informácií od užívateľov PR a našich OkO RgO sme dostali informáciu , že polícia v rôznych regiónoch navštevuje poľovných hospodárov jednotlivých PR v rôznych častiach SR za účelom zistenia či bol v roku 2005 ulovený v PR krkavec. Prešetrovanie začalo na základe anonymného oznámenia, ktoré upozorňovalo na to, že v roku 2005 bolo na Slovensku ulovených 155 krkavcov..

vlado siska parte 02Vladimír Šiška bol dlhoročným funkcionárom Slovenského poľovníckeho zväzu, MsO SPZ v Bratislave, kynologický rozhodca a historicky prvý predseda Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov, zanietený kynológ a chovateľ mnohých plemien poľovných psov.  Bol dlhoročným riaditeľom Medzinárodných výstav psov v Bratislave, ale aj chovateľom holubov, kde dlhoročne pôsobil v Slovenskom zväze chovateľov a Slovenskom zväze poštových holubov.

Až do svojho odchodu na dôchodok bol dlhoročným zamestnancom kancelárie ministerstva vnútra. Bol členom PZ Nitrianska Blatnica.

V rámci štruktúr SPZ bol členom Federálneho výboru poľovníckych zväzov v ČSSR. Od roku 1978 bol členom Kynologickej komisie pri UV SPZ. V rokoch 1983 – 1990 pôsobil ako predseda kynologickej komisie pri UV SPZ.

V roku 1990 po odstúpení predsedníctva, pléna a predsedu SPZ sa stal predsedom akčného výboru a najmä jeho zásluhou  v tom období Slovenský poľovnícky zväz nebol rozpustený  a pretrval až do dnešných čias.

Podieľal sa na uznaní nášho národného plemena – slovenský hrubosrstý stavač a v jeho chovateľskej stanici „z Visiacej skaly“ odchoval 17 vrhov tohto plemena.

So svojimi štvornohými zverencami sa zúčastnil na viacerých popredných národných a medzinárodných kynologických súťažiach.

vierka partesViera Vítková
*16.7.1969 - † 2.8.2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila medzinárodná rozhodkyňa pre posudzovanie exteriéru psov, chovateľka a predsedníčka Klubu chovateľov amerických kokeršpanielov
Viera Vítková
Slovenský poľovnícky zväz vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom a blízkym v týchto ťažkých chvíľach.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 31. augusta 2023 o 12,00 hodine
v Dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave.
Česť jej pamiatke !

LuknarAlbín Luknár,

sa narodil 13.2.1933 v Bratislave – Rači.
Od počiatku bol funkcionársky činný v poľovníckych a kynologických organizáciách. V rokoch 1978 - 2007 pôsobil ako člen Kynologickej komisie ÚV SPZ, neskôr Kynologickej rady Slovenského poľovníckeho zväzu. Bol dlhoročným predsedom Klubu chovateľov poľovných sliedičov.
Albín Luknár bol poľovníkom a členom poľovníckej organizácie od roku 1951. Jeho chovateľská stanica „z Demänovskej“, ktorej chránený názov mal od roku 1963 je známa všetkým poľovníckym kynológom. Bol chovateľom írskych setrov, kokeršpanielov, teriérov, neskôr aj iných plemien ako welshspringer španiel, pointer, jazvečík a mnoho ďalších.

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.