Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov nás opustil kynológ a starší syn nestora slovenskej kynológie Ing. Igor Slimák.

Ing. Igor Slimák bol kynologický rozhodca pre posudzovanie výkonu stavačov a malých plemien a zároveň aj exteriéru všetkých plemien poľovných psov.
Bol autorom fotografií v publikácii „Poľovné psy“ autorov K. Slimáka a Dr. J. Duchaja, ktorá je dodnes „učebnicou poľovníckej kynológie“ pre celú generáciu kynológov na Slovensku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 20.8.2020 o 12,30 hod. v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom.
Prosíme, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke !

Parte Ing. Igor Slimák

baka200Ing. Branislav Baka, 

sa narodil 20.06.1927 v Gbelciach, okr. Nové Zámky. Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici a v Nitre úspešne ukončil štúdium lesného inžinierstva v Košiciach v roku 1951.
Od počiatku bol funkcionársky činný v poľovníckych organizáciách. V rokoch 1956 - 57 bol kynologickým referentom pri OV SPZ v Gelnici a ako riaditeľ LZ Svidník v roku 1958 aj predsedom OV SPZ, bol členom predsedníctva ÚV SPZ, viedol kynologickú komisiu pri SPZ, bol podpredsedom kynologickej komisie pri ČSMS. V roku 1969 bol členom prípravného výboru na ustanovenie Slovenského poľovníckeho zväzu, kde neskôr pôsobil ako člen Kynologickej komisie.

Ako lesník prešiel rôzne pracovné zaradenia v rámci celého Slovenska. Po ukončení štúdia ako absolvent nastúpil na Starú Vodu v Hnileckej doline, kde sa zoznámil s Vojtechom „Cuľom“ Michelčíkom. Postupne prešiel funkciami od pestovateľa, hlavného inžiniera až po riaditeľa viacerých LZ (Čierny Váh, Svidník, Solivar, ŠLP Zvolen). Neskôr pôsobil až do odchodu na dôchodok v Košiciach, ako výskumný pracovník v lesníckom výskumnom ústave.

adrianS hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 15.9.2019  navždy opustil dlhoročný člen predstavenstva Okresnej organizácie SPZ Skalica a OPK Skalica, predseda ekonomickej komisie a člen hodnotiteľskej komisie, poľovný hospodár Adrián Bukový.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 19.9.2019 o 14,00 hodine v Dome smútku v Holíči.

Česť jeho pamiatke !

Predstavenstvo  OkO SPZ Skalica a OPK Skalica

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Adrian.pdf)Adrian.pdf[parte]124 kB

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 15.januára 2018 vo veku 80 rokov navždy opustil                                   

pán Prof. Ing. Milan Hladík, CSc.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 22.januára 2018 (pondelok) o 13:00 hod na cíntoríne na Zlatom Potoku vo Zvolene.

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (parte-hladik.png)parte-hladik.png[popis]250 kB

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým poľovníkom a známym, že nás dňa 9.1.2018 navždy opustil náš priateľ, dlhoročný tajomník SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši

Dezider Šagát

Posledná rozlúčka s naším drahým priateľom sa uskutoční v Dome smútku - Liptovský Peter v piatok 12.1.2018 o 14.00 hodine

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (parte-dezidersagat.jpg)parte-dezidersagat.jpg[Parte]66 kB

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým trubačom, že nás dňa 13.12.2017 navždy opustil náš priateľ, nestor slovenského lesničiarstva a čestný predseda Klubu trubačov pán

Milan Húževka.

Posledná rozlúčka s naším drahým priateľom sa uskutoční  v kostole v Zbore (okres Púchov) v sobotu 16.12.2017 o 9.30 hodine

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 03. 12. 2017 vo veku 56 rokov navždy opustil naše rady  predseda Okresnej organizácie SPZ Košice-okolie
 
Ing. Jaroslav Jeremiaš  *24.05.1961  +03.12.2017
 
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 7.12.2017 o 13:00 hod. v obci Opátka.
 
Ing. Jaroslav Jeremiaš bol poľovníkom a členom Slovenského poľovníckeho zväzu od roku roku 1988, ako aj členom SPK. Počas svojho života zastával rôzne funkcie, bol poľovníckym hospodárom PZ Zlatník Košická Belá, predsedom PZ Lipky Košice. V rokoch 2010-2014 bol členom predstavenstva OPK Košice a od roku 2012 zastával funkciu predsedu Okresnej organizácie SPZ Košice-okolie. Boli mu udelené zväzové vyznamenania - bronzová, strieborná a zlatá medaila SPZ a medaila svätého Huberta.
 
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
 

S hlbokým smútkom oznamujeme poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti, priateľom a známym, že vo veku 65. rokov nás navždy opustil
FRANTIŠEK  MIŠÚN dňa 14.7.2017.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 22.7.2017 / sobota / V čase od 11,00 hod. - 13,30ho. V areáli firmy Agrofarma spol. s.ro. v Červenom Kameni.
Sv. omša za zosnulého bude o 15,00 hod. v kostole v Horovciach okr. Púchov a následne pohreb v Dome nádeje.
S hlbokým smútkom

RgO SPZ a OPK
Považská Bystrica


Prílohy:
Uložiť tento súbor (parte_Mišún_2017.jpg)parte_Mišún_2017.jpg[patre]90 kB

S poľutovaním Vám oznamujeme, že dňa 23. novembra 2016 zomrel dlhoročný predseda OkO SPZ a OPK p. Mgr.František Papcún. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 29. novembra 2016 v utorok o 13,00 hod. v dome smútku na cintoríne v Spišskej Novej Vsi.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku nedožitých 87 rokov dňa 25. novembra 2017 opustil pán Ing. Branislav Soviš - dlhoročný vysokoškolský pedagóg a poľovnícky funkcionár, ktorý bol známy aj ako autor a spoluautor niektorých odborných poľovníckych publikácií a vedeckých prác.
 
Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 30.novembra 2016o 13:00 hod na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre. 
OkO SPZ a OPK Nitra

Posledná rozlúčka so Stankom Oujezdským bude vo štvrtok 30.06.2016 o 16:00 hod na cintoríne v Alžbetinom Dvore.
Odchodom pána Oujezdského náš klub a aj celá poľovnícka kynológia stráca nesmierne obetavého a zapáleného výcvikára a chovateľa.
Vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť všetkým jeho blízkym.

So žialom v srdci oznamujeme kynologickej verejnosti, že dňa 1.7.2015 nás opustil "otec" plemena Československý vlčiak 
mjr. František "dedo"  Rosík
 
posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 7.7.2015 o 10:15 hod. v Bratislavskom krematóriu
 
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (podklad1.jpg)podklad1.jpg[parte]912 kB

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že Nás navždy opustil

Ing. Marián Šebo

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6.2.2015 o 14:00 hod. v kostole Najsvätejšej trojice obci Rybník nad Hronom.

Všetci, kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.        

ČESŤ JEHO PAMIATKE
Ing. Marian Šebo bol v rokoch 2002-2005 zamestnancom ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave, redaktorom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo a predseda  Klubu autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil bývalý tajomník SPZ pracujúci na ústredí v rokoch 1979-1988.

Ing. Andrej Opálený
 
Milovník prírody a človek oddaný poľovníctvu.
Všetci kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku....

Posledná rozlúčka sa koná v stredu 22.10.2014 v Bratislavskom krematóriu o 17:15 hod.
SPZ a SPK

 

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.