Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Stropkove, vás pozýva na zasadnutie všetkých členov OkO SPZ Stropkov, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Stropkov. Zasadnutie sa uskutoční v utorok  15. marca 2022 o 14:30 hodine v kancelárii OkO SPZ Stropkov, Matice slovenskej 1765, 091 01 Stropkov. V zmysle § 20 ods.1. Stanov SPZ, nezaradeným členom SPZ je člen SPZ, ktorý nie je členom žiadneho PZ na území SR

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf[Pozvánka - OkO SPZ Stropkov]290 kB

Okresná organizácia SPZ v Sobranciach Vás v zmysle pokynu SPZ č. 3058/SPZ/2021 zo dňa 29.11.2021 a na základe stanov SPZ pozýva na stretnutie členov OkO SPZ Sobrance, ktorí nie sú členmi poľovníckych združení, ako organizačných zložiek SPZ.

Stretnutie sa uskutoční dňa 31.marca 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v Sobranciach, ul.  Kúpeľská 66, budova Plynroz zasadačka OkO SPZ Sobrance za účelom voľby delegátov na Snem OkO SPZ Sobrance, ktorý sa uskutočňuje raz za päť rokov         

Ing. Zdenko Kondík
predseda OkO SPZ

Prílohy:
Uložiť tento súbor (snem 2022.docx)snem 2022.docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Sobrance]56 kB

Predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ v Pezinku z dôvodu prípravy Snemu Okresnej organizácii SPZ v Pezinku Vás pozýva 

dňa 16.3.2022 /streda/ do priestorov kancelárie OkO SPZ Pezinok, Šúrska 5, Modra so začiatkom o 15,oo hod.

na zasadnutie nezaradených členov SPZ /bez členstva v PZ resp. členovia PS/ s nasledovným programom:

Informácia o príprave Snemu Okresnej organizácie SPZ v Pezinku
Voľba delegátov a náhradníkov na snem OkO SPZ v Pezinku podľa stanoveného kľúča

Očakávame Tvoju účasť

Ing. Pajer Kamil
poverený predseda OkO SPZ v P e z i n k u

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Nezaradení POZV..docx)Nezaradení POZV..docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Pezinok]12 kB

Na základe organizačných pokynov Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 27.11.2021  a uznesenia Rady OkO SPZ Levoča zo dňa 07.01.2022 v zmysle § 22. odst. 1 Stanov SPZ – rozhodla o zvolaní VI. snemu OkO SPZ Levoča na deň. 23.04.2022.

Predstavenstvo OkO SPZ na svojom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým určilo a schválilo rozsah zastúpenia členov z neumiestnených členov SPZ, členov SPZ, ktorí vykonávajú právo poľovníctva v PZ mimo pôsobnosť okresu Levoča a členov SPZ, ktorí vykonávajú právo poľovníctva u užívateľov revírov mimo pôsobnosť SPZ a to 1 delegát za všetkých  z hlasom rozhodujúcim na okresný snem OkO SPZ.

Predstavenstvo OkO SPZ na svojom zasadnutí určilo spôsob zvolania vyššie uvedených členov a to uverejnením na web stránke OPK Levoča. Na základe uvedeného Vás pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2022 o 1500 hod v priestoroch OkO SPZ, Kláštorská 37, Levoča

Ing. Albert Baran
predseda OkO SPZ Levoča

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvanka_nezaradeni_levoca.docx)pozvanka_nezaradeni_levoca.docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Levoča]85 kB

V zmysle uznesenia Regionálnej rady SPZ Košice zo dňa 11.01.2022 , si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na stretnutie nezaradených, resp. neumiestnených členov v pôsobnosti RgO SPZ Košice, za účelom voľby delegátov na SNEM RgO SPZ Košice a členov do regionálnej rady SPZ Košice.

Zasadanie sa uskutoční vo štvrtok 24.03.2022 o 14:00 hod. v zasadačke rybárskeho domu na Vodnej ulici č. 1 v Košiciach.

V zmysle §4 ods. 17 stanov SPZ, je možné členov ktorí nevyužili svoje právo na združenie sa v PZ alebo klube pozvať na rokovanie prostredníctvom oznámenia na internetovej stránke RgO SPZ alebo v regionálnom periodiku.

V zmysle §20 ods. 1 stanov SPZ, nezaradeným členom SPZ je člen SPZ, ktorý nie je členom žiadneho PZ na území SR.

Mgr. Ivan Staš
predseda RgO SPZ Košice

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvánka- nezaradení 24.3.2022 na web.docx)pozvánka- nezaradení 24.3.2022 na web.docx[Pozvánka RgO Košice]60 kB

POZVÁNKA  fyzickým osobám - členom OkO SPZ Piešťany s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany, ktorí   

n i e    s ú    z a r a d e n í    

v žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany

OkO SPZ v Piešťanoch pozýva na zasadanie  členov OkO SPZ Piešťany, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany a ktorí    n i e    s ú   členmi žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany ( nezaradení členovia ).

Prílohy:
Uložiť tento súbor (OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx)OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx[Pozvánka ]36 kB

Fyzickým osobám členom OkO SPZ Trenčín s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OkO SPZ Trenčín, ktorí nie sú zaradení v žiadnej PO organizácii pôsobiacej v OkO SPZ Trenčín

 

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne, vás pozýva na zasadnutie všetkých členov OkO SPZ Trenčín, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Trenčín a ktorí nie sú členmi žiadnej PO v pôsobnosti OkO SPZ Trenčín - nezaradení členovia.
Zasadnutie sa uskutoční dňa 2. 3. 2022 (streda) v kancelárii OkO SPZ Trenčín na Súdnej ulici č. 22 v Trenčíne o 15.00. hod.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvánka pre nezaradených.jpg)pozvánka pre nezaradených.jpg[pozvánka]658 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.