Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

OkO SPZ Levoča - pozvánka

Na základe organizačných pokynov Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 27.11.2021  a uznesenia Rady OkO SPZ Levoča zo dňa 07.01.2022 v zmysle § 22. odst. 1 Stanov SPZ – rozhodla o zvolaní VI. snemu OkO SPZ Levoča na deň. 23.04.2022.

Predstavenstvo OkO SPZ na svojom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým určilo a schválilo rozsah zastúpenia členov z neumiestnených členov SPZ, členov SPZ, ktorí vykonávajú právo poľovníctva v PZ mimo pôsobnosť okresu Levoča a členov SPZ, ktorí vykonávajú právo poľovníctva u užívateľov revírov mimo pôsobnosť SPZ a to 1 delegát za všetkých  z hlasom rozhodujúcim na okresný snem OkO SPZ.

Predstavenstvo OkO SPZ na svojom zasadnutí určilo spôsob zvolania vyššie uvedených členov a to uverejnením na web stránke OPK Levoča. Na základe uvedeného Vás pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.03.2022 o 1500 hod v priestoroch OkO SPZ, Kláštorská 37, Levoča

Ing. Albert Baran
predseda OkO SPZ Levoča

Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvanka_nezaradeni_levoca.docx)pozvanka_nezaradeni_levoca.docx[Pozvánka nezaradení OkO SPZ Levoča]85 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.