Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Stanovisko predsedníctva kynologickej rady SPZ k mimoriadnej situácii v Klube chovateľov slovenského kopova

Vážení členovia KCHSK!
V týchto dňoch ste dostali pozvánku na mimoriadnu konferenciu KCHSK v termíne 14.3.2009 vo Zvolene, podpísanú podpredsedom KCHSK Ing. Štefanom Cimbalíkom. Uvedená konferencia je zvolaná v rozpore s platnými stanovami klubu, pozvánka je neplatná a je zavádzaním členskej základne (uznesenie PKR SPZ z 25.2.2009).
V súvislosti s rozpormi, ktoré nastali v ostatnom čase vo výbore Klubu chovateľov slovenských kopovov, sa problémami v klube zaoberalo predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutiach 29.1.2009 a 25.2.2009. Listom zo 17.2.2009 bolo ústredím SPZ nariadené všetkým členom výboru KCHSK pozastaviť akúkoľvek činnosť týkajúcu sa riešenia vzniknutej situácie v klube (nariadenie sa netýkalo chovateľského servisu pre členov klubu).
Na zasadnutí 25.2.2009 PKR SPZ poverilo, v zmysle štatútu KR SPZ a platných stanov KCHSK, štatutárneho zástupcu klubu Bc. Jaroslava Jevčáka zvolať mimoriadnu konferenciu klubu na deň 5.4.2009 a konferencii predchádzajúce spádové členské schôdze klubu na deň 14.3. 2009. Platnú pozvánku, schválenú PKR SPZ, podpísanú predsedom klubu Bc. Jaroslavom Jevčákom a predsedom KR SPZ Ing. Štefanom Štefíkom, obdržia členovia klubu v najbližších dňoch.
Na mimoriadnej konferencii KCHSK sa zúčastnia poverení zástupcovia KR SPZ.
Ing. Štefan Štefík
predseda KR SPZ
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.