Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

IX. SNEM SPZ NITRA 27.10.2007

Výsledky volieb:

--    Voľba prezidenta SPZ sa uskutočnila tajným hlasovaním - za prezidenta SPZ bol zvolený Ing. Tibor LEBOCKÝ s počtom hlasov 88

    Pre voľbu prezidenta SPZ:
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
          odovzdaných do urny bolo 138 lístkov,
          platných lístkov bolo 138,
          neplatných 0


--   Pre voľbu predsedu dozornej rady SPZ  - za predsedníčku DR SPZ bola zvolená Ing. Dana VANČUROVÁ s počtom hlasov 73.
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
          odovzdaných do urny bolo 138 lístkov,
          platných lístkov bolo 135
          neplatných 3


Voľba ďalších členov prezídia SPZ sa uskutočnila v prvom kole tajným hlasovaním.

--    Pre voľbu viceprezidenta SPZ pre vonkajšie vzťahy - bol zvolený Ing. Karol LACKO, PhD. s počtom hlasov 83.
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo138 lístkov,
            platných lístkov bolo 127
            neplatných 11


--    Pre voľbu viceprezidenta SPZ vnútrozväzovú činnosť - zvolený bol Prof. Ing. Juraj CIBEREJ, CSc. s počtom hlasov 80
bolo rozdaných 139  volebných lístkov,
            odovzdaných bolo 138 lístkov,
            platných lístkov bolo 134
            neplatných 4

--    Pre voľbu predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie SPZ - zvolený bol Ing. Dušan KRAJNIAK s počtom hlasov 135
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo138 lístkov,
            platných lístkov bolo 135
            neplatných 3

--    Pre voľbu predsedu Streleckej komisie SPZ - zvolený bol Ing. Jozef FEDORA s počtom hlasov 81
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo 138 lístkov,
            platných lístkov bolo 132
            neplatných 6

--    Pre voľbu predsedu Osvetovej komisie SPZ - zvolený bol Ing. Alojz RIŠKO s počtom hlasov 98
bolo rozdaných 139 volebných lístkov,
            odovzdaných bolo 138 lístkov,
            platných lístkov bolo 134
            neplatných 4


V druhom kole sa aklamáciou rozhodovalo o voľbe predsedu:

--    Legislatívnej komisie SPZ .
Za predsedu Legislatívnej komisie bol zvolený JUDr. Jaroslav PUŠKÁČ s počtom hlasov 82

--   Ekonomickej komisie SPZ.
Za predsedu Ekonomickej komisie SPZ bol zvolený Ing. Arpád FIGURA s počtom hlasov 93


Za členov dozornej rady SPZ boli tajným hlasovaním zvolení páni:

Bc. Jaroslav HULKA s počtom hlasov 113
JUDr. Juraj PROCHÁZKA s počtom hlasov 113
Mgr. Viliam HOFERICA s počtom hlasov 107
Milan KRNÁČ s počtom hlasov 106
Ing. Jozef MARČEK s počtom hlasov 105
Jozef POVAŽAN s počtom hlasov 104
JUDr. Ladislav ĎORĎOVIČ s počtom hlasov 103
Ing. Peter PALKO s počtom hlasov 98

Prílohy:
Uložiť tento súbor (sprava_volebnej_komisie.doc)sprava_volebnej_komisie.doc[Správa volebnej komisie]34 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.