Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Rokovalo prezídium SPZ

Na svojom februárovom zasadnutí prezídium SPZ prerokovalo aktuálny stav prác na úseku poľovníckej legislatívy.
Prítomný zástupca Ministerstva pôdohospodárstva SR Ing. Dugovič potvrdil, že komisia, ktorá pripravuje nový zákon o poľovníctve, nebude vypracúvať úplne nový text, ale chce vychádzať z materiálov, spracovaných v minulých rokoch.
Ing. Dugovič zároveň informoval, že v súčasnosti sa už všetky materiály MP SR, týkajúce sa lesníckej sekcie, umiestňujú hneď po schválení na príslušnú webovú stránku ministerstva. V súvislosti s prípravami IX. snemu výkonný riaditeľ K SPZ PaedDr. Šuba oboznámil členov prezídia s nedostatkami, ktoré sa vyskytli v niektorých OkO-RgO SPZ. Pri posudzovaní rozpočtu ústredia SPZ na rok 2007 vyslovil prezident Ing.
Lipka požiadavku, aby ho prezídium SPZ schválilo na budúcom zasadnutí P SPZ s rozborom hospodárenia Ústredia SPZ za rok 2006 samozrejme, s prihliadnutím na náklady spojené s IX. snemom, financovaným z osobitnej kapitoly.
Prezídium SPZ potom schválilo termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2007, menovanie skúšobných komisií na skúšky čakateľov pre posudzovanie výkonu psov, menovanie organizačného výboru pre MPV Bratislava 2007 a návrh na zmenu kynologických predpisov. Pri schvaľovaní plánu zahraničných pracovných ciest prijalo prezídium návrh prezidenta SPZ M. Lipku, aby si časť nákladov na ne uhrádzali účastníci sami.
Potom prezídium SPZ zobralo na vedomie rozbor aktuálnej situácie v PaRPRESS-e i navrhované alternatívne riešenia, ktoré predloží na aprílovom zasadnutí Rady SPZ. Prezídium SPZ vymenovalo Zoltána Nagya z Vlčian za rozhodcu pre všestranné skúšky stavačov a oboznámilo sa s informáciou o príprave LPD. Napokon prerokovalo problematiku financovania ZVEREX-u a postup pri prenájme časti jeho majetku. Na záver rokovania prerokovalo prezídium SPZ štatút IX. majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov, ktoré sa uskutočnia v rámci Dní sv. Huberta 1. - 2. 9. 2007.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (ZrokovaniaprezidiaSPZ2_07.doc)ZrokovaniaprezidiaSPZ2_07.doc[popis]26 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.