Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Tlačová správa: Liptovský Hrádok hostil celoštátnu súťaž mladých poľovníkov

kmppp 24 MH 116 zmensenaLiptovský Hrádok hostil celoštátnu súťaž mladých poľovníkov

Dňa 22. júna 2024 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil už 48. ročník Celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva (KMPPP), organizovaný Slovenským poľovníckym zväzom (SPZ) v spolupráci s Okresnou organizáciou SPZ v Liptovskom Mikuláši a SOŠ lesníckou a drevárskou J.D. Matejovie. Podujatie, ktoré je súčasťou krúžkov pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, privítalo 15 družstiev z celého Slovenska vrátane miest ako Detva, Kežmarok, Lučenec či Nitra.

Súťaže sa zúčastnilo 45 detí, ktoré sa v sprievode svojich vedúcich predviedli v dvanástich náročných disciplínach. Medzi úlohami nechýbalo poznávanie rastlín a živočíchov, ich stôp a hlasových prejavov, poľovníckych psov, streľba zo vzduchovky či teoretický test o ochrane prírody a poľovníctve. Maximálny počet bodov, ktorý mohli súťažiaci dosiahnuť, bol 140, pričom celé družstvo mohlo získať až 420 bodov.

V konkurencii sa najlepšie darilo družstvu z RgO SPZ Novohrad z Lučenca, ktoré si odnieslo putovný Pohár prezidenta SPZ. Druhé miesto obsadilo družstvo z OkO SPZ Šaľa a tretie družstvo z RgO SPZ Stredné Považie. V kategórii mladších účastníkov zvíťazila Ella Jamnická, medzi staršími dominoval Adam Hájek so stratou len jedného bodu z celkových 140 možných. O druhé miesto sa rozstreľovali až traja súťažiaci, pričom druhé miesto vystrieľal Andrej Drugda. Po slávnostnom vyhodnotení súťaže v jednotlivých kategóriách a odovzdaní cien čakalo účastníkov prekvapenie v podobe losovania o sadu učebníc pre poľovnícke kurzy a vzduchovku.

Podujatie prebiehalo pod dozorom hlavného rozhodcu Ing. Pavla Hriadela a riaditeľa súťaže Ing. Tibora Kabzana, ktori zabezpečili hladký priebeh súťaže. Organizačný tím z OkO SPZ a OPK Liptovský Mikuláš, vrátane SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie pod vedením Ing. Edmunda Hatiara, odviedol vysokoprofesionálnu prácu.

Najväčšie poďakovanie však patrí vedúcim krúžkov KMPPP, ktorí sa počas celého roka venovali príprave mladých poľovníkov. Tento úspešný ročník súťaže opäť ukázal, že poľovníctvo má zmysel a budúcnosť v práci s mladou generácii. Poľovníctvu Zdar!

kmppp_24_MH_1_zmensena.jpegkmppp_24_MH_2_zmensena.jpegkmppp_24_MH_5_zmensena.jpegkmppp_24_MH_7_zmensena.jpegkmppp_24_MH_8_zmensena.jpegkmppp_24_MH_9_zmensena.jpegkmppp_24_MH_10_zmensena.jpegkmppp_24_MH_11_zmensena.jpegkmppp_24_MH_12_zmensena.jpegkmppp_24_MH_13_zmensena.jpegkmppp_24_MH_15_zmensena.jpegkmppp_24_MH_18_zmensena.jpegkmppp_24_MH_20_zmensena.jpegkmppp_24_MH_21_zmensena.jpegkmppp_24_MH_22_zmensena.jpegkmppp_24_MH_23_zmensena.jpegkmppp_24_MH_24_zmensena.jpegkmppp_24_MH_25_zmensena.jpegkmppp_24_MH_26_zmensena.jpegkmppp_24_MH_27_zmensena.jpegkmppp_24_MH_28_zmensena.jpegkmppp_24_MH_29_zmensena.jpegkmppp_24_MH_31_zmensena.jpegkmppp_24_MH_32_zmensena.jpegkmppp_24_MH_33_zmensena.jpegkmppp_24_MH_34_zmensena.jpegkmppp_24_MH_35_zmensena.jpegkmppp_24_MH_38_zmensena.jpegkmppp_24_MH_41_zmensena.jpegkmppp_24_MH_43_zmensena.jpegkmppp_24_MH_44_zmensena.jpegkmppp_24_MH_45_zmensena.jpegkmppp_24_MH_46_zmensena.jpegkmppp_24_MH_47_zmensena.jpegkmppp_24_MH_48_zmensena.jpegkmppp_24_MH_49_zmensena.jpegkmppp_24_MH_50_zmensena.jpegkmppp_24_MH_51_zmensena.jpegkmppp_24_MH_53_zmensena.jpegkmppp_24_MH_54_zmensena.jpegkmppp_24_MH_56_zmensena.jpegkmppp_24_MH_63_zmensena.jpegkmppp_24_MH_65_zmensena.jpegkmppp_24_MH_66_zmensena.jpegkmppp_24_MH_67_zmensena.jpegkmppp_24_MH_68_zmensena.jpegkmppp_24_MH_69_zmensena.jpegkmppp_24_MH_70_zmensena.jpegkmppp_24_MH_71_zmensena.jpegkmppp_24_MH_72_zmensena.jpegkmppp_24_MH_73_zmensena.jpegkmppp_24_MH_74_zmensena.jpegkmppp_24_MH_75_zmensena.jpegkmppp_24_MH_76_zmensena.jpegkmppp_24_MH_77_zmensena.jpegkmppp_24_MH_78_zmensena.jpegkmppp_24_MH_79_zmensena.jpegkmppp_24_MH_80_zmensena.jpegkmppp_24_MH_84_zmensena.jpegkmppp_24_MH_87_zmensena.jpegkmppp_24_MH_91_zmensena.jpegkmppp_24_MH_93_zmensena.jpegkmppp_24_MH_95_zmensena.jpegkmppp_24_MH_98_zmensena.jpegkmppp_24_MH_103_zmensena.jpegkmppp_24_MH_108_zmensena.jpegkmppp_24_MH_113_zmensena.jpegkmppp_24_MH_115_zmensena.jpegkmppp_24_MH_116_zmensena.jpegkmppp_24_MH_118_zmensena.jpegkmppp_24_MH_120_zmensena.jpegkmppp_24_MH_122_zmensena.jpegkmppp_24_MH_124_zmensena.jpegkmppp_24_MH_125_zmensena.jpegkmppp_24_MH_127_zmensena.jpegkmppp_24_MH_129_zmensena.jpegkmppp_24_MH_130_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_2_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_3_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_4_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_5_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_6_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_9_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_11_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_12_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_13_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_14_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_15_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_16_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_17_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_18_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_19_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_20_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_21_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_22_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_23_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_24_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_25_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_26_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_27_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_28_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_29_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_30_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_31_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_32_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_33_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_34_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_35_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_36_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_51_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_52_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_53_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_54_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_55_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_56_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_57_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_58_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_59_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_61_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_62_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_64_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_65_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_66_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_67_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_68_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_69_zmensena.jpegkmppp_2024_MJ_70_zmensena.jpegkmppp_2024_MK_1_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_2_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_3_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_4_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_5_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_6_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_7_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_8_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_9_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_11_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_17_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_19_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_20_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_21_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_31_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_32_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_33_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_34_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_35_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_38_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_41_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_43_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_45_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_50_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_51_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_53_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_54_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_56_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_57_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_59_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_61_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_62_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_63_zmensena.jpgkmppp_2024_MK_69_zmensena.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.