Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Tlačová správa: Európska komisia potvrdila, že na Slovensku lov vlka nenarušuje priaznivý stav populácie

1 259 Tlačová správa, 4.12.2019 – Slovenská poľovnícka komora (SPK) ako člen odbornej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého, ktorá zasadala dňa 14. októbra 2019, verejne vyzvala (tlačová správa v prílohe) mimovládne organizácie, aby upustili od zavádzania laickej verejnosti. Médiami sa totiž začali šíriť informácie, že o kvóte by mali rozhodovať „skutoční odborníci“ a vlka by sme mali chrániť celoročne.

SPK v spomínanej tlačovej správe priblížila aktuálny stav vlčej populácie na Slovensku, o tom, že o kvóte rozhodujú významné odborné štátne inštitúcie, a aj to, že jeho lov (nie zabíjanie) je v súlade s národnou aj európskou legislatívou. Aj napriek tomu iniciatívna skupina europoslancov (Wiezik, Hojsík, Bilčík, Štefanec) zaslali Európskej komisie (EK) list (príloha 1) v domnienke, že svojvoľná a nezdôvodnená ročná kvóta môže brániť úsiliu v oblasti riadenia populácie a mala by sa prehodnotiť.

EK sa vyjadrila jasne v prospech aktívneho manažmentu na Slovensku (celé vyjadrenie EK v prílohe 2): „..podľa článku 14 uvedenej smernice musí byť odoberanie jedincov vlkov vo voľnej prírode a ich využitie zlučiteľné s ich zachovávaním v priaznivom stave ochrany. Podľa poslednej správy, ktorú Slovensko predložilo v zmysle článku 17 uvedenej smernice, je populácia vlka v priaznivom stave ochrany. Podľa Komisie nič nenasvedčuje tomu, že by ročná kvóta stanovená na Slovensku bránila úsiliu udržať priaznivý stav tejto populácie. Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-674/17 nie je v prípade vlka na Slovensku relevantný, pretože sa týka režimu výnimiek podľa článku 16 smernice vo Fínsku, kde je vlk uvedený v prílohe IV (okrem populácií v oblasti chovu sobov na severe krajiny), a preto sa naň vzťahujú požiadavky článku 12 smernice.“

Aj napriek silnému tlaku verejnosti, ktorú tzv. opozícia nepravdivo informuje o aktuálnom stave a vydáva populistické vyjadrenia proti aktívnemu manažmentu, sa opäť potvrdilo, že poľovníci nie sú tí, ktorí verejnosť zavádzajú, ale informujú pravdivo a pracujú v prospech prírody.

O dobrom stave vlčej populácie svedčí aj fakt, že za 26 dní doby lovu bolo na Slovensku ulovených 22 vlkov.

Autor: Slovenská poľovnícka komora

Foto:obrázok je ilustračný

Prílohy:
Uložiť tento súbor (tlacova sprava_SPK_lov_vlka.pdf)tlacova sprava_SPK_lov_vlka.pdf[Tlačová správa - Európska komisia potvrdila, že na Slovensku lov vlka nenarušuje priaznivý stav populácie]204 kB
Uložiť tento súbor (priloha_tlacova_sprava_SPK_vyjadrenie SPK k zavadzaniu verejnosti_okt.2019.pdf)priloha_tlacova_sprava_SPK_vyjadrenie SPK k zavadzaniu verejnosti_okt.2019.pdf[Príloha - Tlačová správa SPK o upustení od zavádzania verejnosti, október 2019]277 kB
Uložiť tento súbor (priloha1_otazka_europoslancov_vlk.pdf)priloha1_otazka_europoslancov_vlk.pdf[Príloha 1 - Otázka europoslancov pre EK]94 kB
Uložiť tento súbor (priloha2_odpoved_EK_vlk.pdf)priloha2_odpoved_EK_vlk.pdf[Príloha 2 - Odpoveď EK o love vlka na Slovensku]57 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.