Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Slovenskí poľovníci oslavovali v myšlienke: v službách prírody

DSC 0298

V sobotu 15. júna 2019 najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz, prostredníctvom svojich súčasných členov prezídia, hostil súčasných zástupcov vrcholových orgánov organizácie, pozvaných ctených hostí, bývalých prezidentov SPZ Juraja Moravčíka a Mariána Lipku, bývalých členov prezídia, zástupcov akademickej obce, zmluvných partnerov a všetkých vzácnych milovníkov prírody, na oslavách 50. výročia založenia Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ustanovujúci Snem Slovenského poľovníckeho zväzu sa konal 21. a 22. júna v roku 1969.

Súčasťou slávnostného zasadnutia, vzhľadom na momentálne dianie v poľovníctve, účastníci Slávnostnej Rady SPZ sa jednohlasne zhodli na nasledujúcom vyhlásení:

Vyhlásenie účastníkov slávnostného zasadnutia Rady Slovenského poľovníckeho zväzu k návrhu nového zákona o poľovníctve

My, účastníci slávnostného zasadnutia Rady Slovenského poľovníckeho zväzu k 50. výročiu založenia Slovenského poľovníckeho zväzu, konaného 15. júna 2019 vo Zvolene oceňujeme snahu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá vyústila do predloženia návrhu novej právnej úpravy poľovníctva a jej schválenia vládou Slovenskej republiky. Osobitne oceňujeme, že v tomto návrhu je poľovníctvo definované ako súbor činností vo verejnom záujme.
Zástupcovia slovenskej poľovníckej samosprávy zúčastňujúci sa procesu prípravy tohto návrhu priebežne informovali poľovnícku verejnosť o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spracúva návrh za účasti všetkých dotknutých subjektov, ako aj o tom, že neuralgickým bodom návrhu sa stala problematika škôd spôsobených zverou. Preto zástupcovia poľovníckej samosprávy v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania akceptovali, že je v predloženom návrhu potrebné uložiť užívateľom poľovných revírov celý rad nových povinností smerujúcich k zásadnému zníženiu stavov raticovej zveri, ako aj to, že je potrebné akceptovať ďaleko väčší stupeň participácie užívateľov poľovných pozemkov, poľnohospodárov a lesníkov, na procese tvorby plánov lovu i kontrole plnenia týchto plánov. Predložený návrh poľovnícka samospráva považovala a považuje za prijateľný a rozumný kompromis, s čím sa my, účastníci dnešného slávnostného zasadnutia v plnom rozsahu stotožňujeme. Snahu presadiť do právnej úpravy poľovníctva inštitút objektívnej zodpovednosti za škody spôsobené zverou so solidárnym ručením považujeme za nepochopenie osobitosti tejto činnosti spätej s prírodou a vo veľkej miere závislej od štátnej regulácie. Rigidné odmietanie zodpovednosti za škody spôsobené na zveri užívateľmi poľovných pozemkov ako aj odmietanie opatrení smerujúcich k prírode bližšiemu hospodáreniu na pôde v nás však vzbudzuje obavu, že nejde len o nepochopenie, ale o špekuláciu zameranú na zmocnenie sa poľovných revírov niektorými z týchto užívateľov.
My, účastníci dnešného slávnostného zhromaždenia odmietame snahy o politizáciu vzniknutej situácie, avšak vyhlasujeme, že slovenská poľovnícka samospráva i jej členská základňa, ponúkajúce ruku na konštruktívne riešenie problematiky škôd spôsobených zverou, ale aj na zveri, budú dôsledne presadzovať, aby akýkoľvek právny predpis upravujúci právo poľovníctva v Slovenskej republike bol v súlade so zásadou, že poľovníctvo musí byť súčasťou vidieckeho spôsobu života a nie súčasťou alebo nástrojom uspokojovania ekonomických nástrojov kohokoľvek, tak ako je to zakotvené v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. Toto je náš záväzok voči viac ako 60 tisícovej rodine poľovníkov, voči našim predchodcom, ktorí nám zachovali a odovzdali jedinečné poľovnícke tradície ako aj voči slovenskej prírode a vidieku.

Vo Zvolene dňa 15. júna 2019

DSC_0261.jpgDSC_0268.jpgDSC_0269.jpgDSC_0270.jpgDSC_0271.jpgDSC_0277.jpgDSC_0286.jpgDSC_0298.jpgDSC_0300.jpgDSC_0303.jpgDSC_0308.jpgDSC_0310.jpgDSC_0312.jpgDSC_0314.jpgDSC_0324.jpgDSC_0337.jpgDSC_0340.jpgDSC_0341.jpgDSC_0356.jpgDSC_0364.jpgDSC_0369.jpgDSC_0371.jpgDSC_0377.jpgDSC_0384.jpgDSC_0386.jpgDSC_0389.jpgDSC_0393.jpgDSC_0396.jpgDSC_0400.jpgDSC_0403.jpgDSC_0405.jpgDSC_0407.jpgDSC_0408.jpgDSC_0418.jpgDSC_0422.jpgDSC_0423.jpgDSC_0424.jpgDSC_0426.jpgDSC_0427.jpgDSC_0429.jpgDSC_0430.jpgDSC_0433.jpgDSC_0434.jpgDSC_0435.jpgDSC_0436.jpgDSC_0437.jpgDSC_0442.jpgDSC_0444.jpgDSC_0449.jpgDSC_0452.jpgDSC_0453.jpgDSC_0457.jpgDSC_0464.jpgDSC_0488.jpgDSC_0489.jpgDSC_0494.jpgDSC_0508.jpgDSC_0510.jpgDSC_0514.jpgDSC_0517.jpgDSC_0531.jpgDSC_0544.jpgDSC_0549.jpgDSC_0551.jpgDSC_0555.jpgDSC_0561.jpgDSC_0567.jpgDSC_0568.jpgDSC_0570.jpgDSC_0573.jpgDSC_0576.jpgDSC_0582.jpgDSC_0584.jpgDSC_0586.jpgDSC_0587.jpgDSC_0588.jpgDSC_0591.jpgDSC_0599.jpgDSC_0603.jpgDSC_0605.jpgDSC_0614.jpgDSC_0622.jpgDSC_0625.jpgDSC_0631.jpgDSC_0637.jpgDSC_0640.jpgDSC_0643.jpgDSC_0648.jpgDSC_0660.jpgDSC_0671.jpgDSC_0678.jpgDSC_0682.jpgDSC_0687.jpgDSC_0697.jpgDSC_0702.jpgDSC_0707.jpgDSC_0716.jpgDSC_0735.jpgDSC_0742.jpgDSC_0748.jpgDSC_0771.jpgDSC_0774.jpgDSC_0782.jpgDSC_0790.jpgDSC_0792.jpgDSC_0815.jpgDSC_0830.jpgDSC_0839.jpgDSC_0848.jpgDSC_0849.jpgDSC_0860.jpgDSC_0882.jpgDSC_0884.jpgDSC_0888.jpgDSC_0893.jpgDSC_0896.jpgDSC_0902.jpgDSC_0903.jpgDSC_0905.jpgDSC_0907.jpgDSC_0912.jpgDSC_0914.jpgDSC_0919.jpgDSC_0925.jpgDSC_0929.jpgDSC_0931.jpgDSC_0934.jpgDSC_0937.jpgDSC_0940.jpgDSC_0945.jpgDSC_0948.jpgDSC_0950.jpgDSC_0958.jpgDSC_0961.jpgDSC_0966.jpgDSC_0967.jpgDSC_0972.jpgDSC_0976.jpgDSC_0981.jpgDSC_0995.jpgDSC_1016.jpgDSC_1029.jpgDSC_1033.jpgDSC_1036.jpgDSC_1039.jpgDSC_1041.jpgDSC_1044.jpgDSC_1047.jpgDSC_1051.jpgDSC_1056.jpgDSC_1058.jpgDSC_1060.jpgDSC_1062.jpgDSC_1064.jpgDSC_1065.jpgDSC_1067.jpgDSC_1068.jpgDSC_1072.jpgDSC_1074.jpgDSC_1077.jpgDSC_1081.jpgDSC_1085.jpgDSC_1089.jpgDSC_1091.jpgDSC_1095.jpgDSC_1100.jpgDSC_1103.jpgDSC_1105.jpgDSC_1109.jpgDSC_1113.jpgDSC_1114.jpgDSC_1116.jpgDSC_1119.jpgDSC_1121.jpgDSC_1125.jpgDSC_1127.jpgDSC_1131.jpgDSC_1136.jpgDSC_1138.jpgDSC_1139.jpgDSC_1140.jpgDSC_1144.jpgDSC_1149.jpgDSC_1150.jpgDSC_1152.jpgDSC_1153.jpgDSC_1155.jpgDSC_1161.jpgDSC_1165.jpgDSC_1170.jpgDSC_1174.jpgDSC_1176.jpgDSC_1180.jpgDSC_1181.jpgDSC_1182.jpgDSC_1201.jpgDSC_1205.jpgDSC_1206.jpgDSC_1207.jpgDSC_1210.jpgDSC_1213.jpgDSC_1214.jpgDSC_1216.jpgDSC_1221.jpgDSC_1225.jpgDSC_1228.jpgDSC_1241.jpgDSC_1242.jpg

Foto: Ladislav Nagy, Ing.

 


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vyhlasenie_SPZ_slavnostna rada_2019.pdf)vyhlasenie_SPZ_slavnostna rada_2019.pdf[Vyhlásenie účastníkov slávnostnej Rady SPZ, Zvolen 2019]395 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.