Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Voľby do Európskeho parlamentu

20160927 162422 DSC 3356Kto bude hájiť záujmy poľovníkov v parlamente EÚ?

Európska federácia poľovníckych asociácií (FACE) a záujmová skupina europarlamentu pre udržateľný vidiek - Intergroup v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom pred voľbami do Európskeho parlamentu upriamujú pozornosť kandidátov na poslancov na dôležité témy pre poľovníctvo a vidiek. Deklarujú svoje odporúčania a vyzývajú voličov, aby ich svojimi hlasmi pri voľbách pomohli presadiť. Naše otázky smerujúce na kandidátov na poslancov v eurovoľbách 2019 sme zaslali poslancom a stranám a po ich doručení a vyhodnotení Vás budeme informovať.

 

Výzva k voľbám do Európskeho parlamentu

Európska federácia poľovníckych asociácií Európskej únie (FACE) a Európskeho parlamentu - skupina Intergroup  - skupina pre udržateľný vidiek -  v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou (SPK) a Slovenským poľovníckym (SPZ) zväzom Vás pozývajú podporiť nasledujúce témy súvisiace s poľovníctvom a vidiekom: 

Spoločná poľnohospodárska politika a biodiverzita

Poľovníci si uvedomujú, že spoločná poľnohospodárska politika je kľúčový podporný mechanizmus pre poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti v Európe. Spoločne vyzývame pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) po roku 2020, ktorá by bola v súlade so zvyšovaním biodiverzity krajiny, s osobitným dôrazom na populácie malej zveri, ktoré sú najviac ovplyvnené a ohrozené poľnohospodárstvom.

Veľké šelmy

Populácie mnohých veľkých šeliem narastajú a tak nie je dôvod na ich absolútnu ochranu danou (akou?) smernicou pre biotopy. Ich ochrana by mala byť upravená tak,  aby bolo možné udržiavať požadovanú populácia stavov. Členské krajiny by mali mať možnosť upravovať manažmentové plány veľkých šeliem v súvislosti s regionálnymi a lokálnymi potrebami. 

Zbrane a strelivo

Požadujeme pre poľovníkov zabezpečenie možnosti držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne  a bez neopodstatnených byrokratických prekážok, poplatkov a reštrikcií. 

Migrujúce vtáctvo

Nasledujúci Európsky parlament by mal pracovať pri presadzovaní väčšej flexibility v manažmente bohatých populácii husí. Tradičné poľovnícke zvyklosti a spôsoby vhodné pre populácie musia byť rešpektované v rámci vtáčej smernice. 

Medzinárodné poľovníctvo

Európski poľovníci nevykonávajú právo poľovníctva len v Európe, ale taktiež v Afrike a Ázii. Žiadame istotu pre poľovníctvo zabezpečujúce  širokospektrálny benefit pre miestne komunity a zachovanie prírody prostredníctvom medzinárodného poľovníctva formou aktívnej ochrany.

Európsky parlament a jeho skupina pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek – Intergroup

Skupina Intergroup združuje členov Európskeho parlamentu rôznych politických skupín a rôznych  krajín so spoločným záujmom. Skupina Intergroup bola založená v 1985 a je jedna z najstarších a najaktívnejších v Európskom parlamente. Členovia EU parlamentu naprieč celým politickým spektrom sú vítaní a žiadaní pre ich podporu formou účasti na týchto rozhovoroch

FACE – založené v 1977, zastupuje 7 miliónov  poľovníkov na medzinárodnej úrovni; je mimovládna a nezisková organizácia, združuje poľovnícke asociácie z 36 európskych krajín a je podporená 7 asociálnymi členmi;

SPZ – Slovenský poľovnícky zväz, založený v roku 1969, združujúci 60 tisíc členov prostredníctvom svojich 58 regionálnych organizácií;

SPK – Slovenská poľovnícka komora založená 23.1.2010 podľa zákona č. 247/2009 Z. z. o poľovníctve, združujúca vyše 62 tisíc držiteľov poľovných lístkov Slovenskej republiky a zastupujúca  záujmy aktívnej ochrany a udržateľného užívania; podieľa sa na prenesenom výkone štátnej správy. 

Podporte toto vyhlásenie v prospech práce skupín pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek – Intergroup v Európskom parlamente aj svojimi hlasmi pre kandidátov s racionálnymi záujmami pre aktívnu ochranu a udržateľné užívanie prírody a pre vidiek.

Prílohy:
Uložiť tento súbor (EU2019_vyzva k volbam do Europskeho parlamentu.docx)EU2019_vyzva k volbam do Europskeho parlamentu.docx[Výzva k voľbám]14 kB
Uložiť tento súbor (EU2019_Vazeny kandidat a kandidatka do Europskeho parlamentu.pdf)EU2019_Vazeny kandidat a kandidatka do Europskeho parlamentu.pdf[Dotazníkový formulár pre kandidátov do EP v roku 2019]1551 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.