Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Povinnosti užívateľov poľovných pozemkov a poľovných revírov v súvislosti s ochranou a zlepšovaním podmienok zveri

Vážené zodpovedné inštitúcie, vážená odborná verejnosť, vážení priatelia prírody, občania Slovenskej republiky,
dovoľujeme si Vás upozorniť na veľmi dôležitú problematiku týkajúcu sa násvšetkých. V tomto období prichádzajú na svet mláďatá voľne žijúcej zveri a to často na poľovných pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obhospodarované. Pri kosbe týchto pozemkov dochádza k masívnemu úhynu zvierat a hlavne mláďat. Legislatíva SR samozrejme tento výkon obhospodarovania vymedzuje a zákonom ukladá užívateľom povinnosti, ktoré však mnohí zanedbávajú. Je našou povinnosťou - a nie len ako poľovníkov, upozorniť na neplnenie zákona a to nie len z hľadiska legislatívnej normatívy, ale hlavne z hľadiska ľudského.

Dovoľujeme si Vás vyzvať k súčinnosti a k plneniu opatrení, ktoré sú v tejto veci na území Slovenskej republiky platné a záväzné, aby sme tak predišli tragickému úhynu mláďat, ktorý je doslova masakrom našej prírody.

Povinnosti užívateľov poľovných pozemkov a poľovných revírov v súvislosti s ochranou a zlepšovaním podmienok zveri

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 

§ 25 ZOP: Povinnosti užívateľa poľovného pozemku:

  • oznámiť užívateľovi PR aspoň 3 dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov
  • používať plašiče zveri pri kosení TTP, obilnín a krmovín
  • práce pri zbere vykonávať tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju
  • dohoda s užívateľom PR o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri

 


§ 26 ZOP Povinnosti užívateľa poľovného revíru:

  • vykonáva po oznámení užívateľa poľovného pozemku potrebné opatrenia na záchranu zveri
  • používanie pri ochrane zveri poľovne upotrebiteľných psov

A) Písomná zmluva s užívateľom poľovného pozemku o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri
B) Problematika premietnutá do viacerých nástrojov poľovníckeho plánovania napr. Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike
C) Program GREENING v pláne aplikácie

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Tlačová správa k uzivaniu PPaPR.pdf)Tlačová správa k uzivaniu PPaPR.pdf[Tlačová správa k uzivaniu PPaPR]201 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.