Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

45. ročník celoštátneho kola Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

20190622170237 1997Predposledný júnový víkend sa niesol v duchu 45. ročníka  súťaže  Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o Putovný pohár prezidenta SPZ . Súťaž sa konala v priestoroch agroturistického zariadenia Slnečný Majer v Stebníckej Hute v okrese Bardejov a to presne v termíne 21.-22.6.2019, kedy sme si pripomínali 50. výročie ustanovujúceho zjazdu SPZ a zároveň založenie najsilnejšej a najpočetnejšej poľovníckej organizácie na Slovensku.

Hlavným organizátorom súťaže je každý rok Slovenský poľovnícky zväz – ústredie Bratislava a Slovenská poľovnícka komora. 45. ročník spolu organizačne zabezpečovala OkO SPZ a OPK Bardejov v spolupráci s Lesmi SR š.p. – OZ Prešov a Agroturistické zariadenie Slnečný Majer. Úlohy riaditeľa súťaže sa ujal pán PhDr. Jaroslav Džunda, ktorý je aj predsedom OkO SPZ a OPK Bardejov. Hlavnou rozhodkyňou súťaže bola prvý krát za 45 rokov žena pani Mgr. Ľudmila Frančáková, ktorá dohliadala na celý priebeh súťaže. Deň pred súťažou sa konala porada vedúcich krúžkov, ktorú viedol predseda osvetovej komisie SPZ pán Ing. Róbert Komjáti-Nagy s hlavnou rozhodkyňou súťaže. Pre deti bol zatiaľ pripravený zaujímavý program – Hubertovská jazda na koňoch a voľné aktivity v bazéne.

Po úvodných tónoch slovenských poľovníckych signálov sa prítomným prihovoril a slávnostne privítal všetkých účastníkov, rozhodcov a vzácnych hostí predseda OkO SPZ a OPK Bardejov pán Džunda. Za Prezídium SPZ sa podujatia zúčastnili p. Ing. Róbert Komjáti-Nagy - predseda osvetovej komisie SPZ, ďalej  Ing. Jozef Krochta – riaditeľ  Lesy SR š.p. - OZ Prešov, Ing. Miroslav Bujda – prednosta okresného úradu Bardejov a Mgr. Milan Hoško – zástupca primátora mesta Bardejov, za kanceláriu Ústredia SPZ p. PaedDr. Imrich Šuba, PhD. – riaditeľ kancelárie SPZ a SPK, Monika Patócs Khernová a Martina Hustinová,.

Na celoštátnom kole KMPPP súťažilo 18 družstiev, ktoré reprezentovalo 54 detí v dvoch kategóriách. Podľa organizačného poriadku súťaže a vydaných propozícii  musia súťažiaci na celoštátnom kole absolvovať 12 súťažných disciplín, na ktoré ich celý rok zodpovedne pripravujú vedúci krúžkov. Svojim zverencom tak venujú množstvo času, čo bolo v konečnom dôsledku vidieť aj počas samotnej súťaže vo veľmi vyrovnanom bodovom skóre. Počasie sme mali slnečné a vďaka tomu sme mohli celú súťaž vykonávať vo vonkajších priestoroch Slnečného Majera. Po ukončení súťažných disciplín sa deti aj s vedúcimi krúžku presunuli do Bardejova na obhliadku mesta  a na chutnú zmrzlinu.  Za ten čas mohli organizátori spracovať výsledky súťaže a prichystať ceny pre víťazov.

Na slávnostnom vyhlásení riaditeľ K SPZ v krátkom príhovore pozdravil prítomných, poďakoval organizátorom a všetkým sponzorom podujatia, bez ktorých by sme sa nemohli dostaviť a ani usporiadať toto podujatie. Prvé miesto v kategórii A získal Matej Vrábeľ z OkO SPZ Spišská Nová Ves. Prvé miesto v kategórii B a zároveň putovný pohár Prezidenta SPZ pre jednotlivcov získala Dominika Plačková z RgO SPZ Kysúc v Čadci. V súboji o prvenstvo družstiev sa podarilo stupeň víťazov vybojovať súťažnému tímu z RgO SPZ Kysúc z Čadce, na druhom mieste skončilo RgO Novohradu v Lučenci pred tretím družstvom z OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši. . Cena útechy bola odovzdaná aj družstvu s najnižším počtom bodov z OkO SPZ Košice, ktorému povzbudivé slová a malú vecnú pozornosť odovzdali riaditeľ K SPZ a SPK a predseda osvetovej komisie SPZ. Súťaž vedúcich krúžkov sa podarilo vyhrať p. Pavlovi Drugdovi z RgO Novohradu Lučenec Kompletné výsledky jednotlivých súťažných kategórií nájdete priložené pod textom tejto správy.

Na 45. ročníku celoštátnej súťaže KMPPP bola ako najmladšia účastníčka súťaže Sára Biacovská z OkO SPZ Košice a najmladší účastník Frederik Hanko z OkO Bardejov.

Riaditeľ K SPZ Imrich Šuba spolu s predsedom osvetovej komisie SPZ Róbertom Komjáti-Nagyom ako poďakovanie odovzdali organizátorovi vyšívanú vlajku SPZ pre OkO SPZ Bardejov.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým spoluorganizátorom podujatia, hlavne tajomníkovi OkO SPZ Bardejov Jánovi Viskupovi za zodpovedné zabezpečenie a prípravu odbornej a technickej stránky súťaže, predsedovip. Džundovi, hlavnej rozhodkyni, rozhodcom za odborné a priateľské posudzovanie súťažiacich. Taktiež všetkým sponzorom – Renault Slovensko, spol. s r.o. , primátorovi mesta Bardejov, M-HUNT s.r.o., Sellier&Bellot a.s., Zverex s.r.o., Minerálne vody  Baldovská a.s. , Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., OK GROUP a.s., časopisu Poľovníctvo a Rybárstvo, Televíznej relácii Halali, Mentorshop s.r.o., BBJ s.r.o., RYPOMIX s.r.o., FORESTSHOP, Reštaurácia Malom,  ktorí podporili toto celoštátne podujatie, no v neposlednom rade deťom a vedúcim krúžkov za zodpovedný prístup k súťaži.

Poďakovanie patrí aj majiteľom a zamestnancom Agroturistického zariadenia Slnečný Majer, za príjemné prostredie, chutné jedlo a priateľský prístup.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku celoštátnej súťaže KMPPP!

Autor: Monika Patócs Khernová
Foto: Ing. Ladislav Nagy

20190621194514-1248.jpg20190621194520-1249.jpg20190621194742-1254.jpg20190621195012-1258.jpg20190621203350-1272.jpg20190621203423-1274.jpg20190621204809-1281.jpg20190621204813-1282.jpg20190621204817-1283.jpg20190621204824-1284.jpg20190621205815-1286.jpg20190621211927-1287.jpg20190622074623-1290.jpg20190622074820-1294.jpg20190622075248-1300.jpg20190622080206-1304.jpg20190622080347-1307.jpg20190622080433-1310.jpg20190622080554-1311.jpg20190622080608-1312.jpg20190622080638-1318.jpg20190622080651-1320.jpg20190622080720-1327.jpg20190622080748-1328.jpg20190622080755-1330.jpg20190622080812-1332.jpg20190622080902-1338.jpg20190622080943-1340.jpg20190622080951-1342.jpg20190622080956-1343.jpg20190622081006-1344.jpg20190622081010-1345.jpg20190622081013-1346.jpg20190622081019-1348.jpg20190622081026-1349.jpg20190622081027-1350.jpg20190622081034-1352.jpg20190622081039-1353.jpg20190622081057-1357.jpg20190622081104-1358.jpg20190622081147-1359.jpg20190622081412-1363.jpg20190622081551-1368.jpg20190622081607-1369.jpg20190622081732-1374.jpg20190622081809-1375.jpg20190622081810-1376.jpg20190622081833-1382.jpg20190622081949-1396.jpg20190622082122-1402.jpg20190622082136-1404.jpg20190622082855-1407.jpg20190622083223-1412.jpg20190622083234-1413.jpg20190622083247-1414.jpg20190622083438-1416.jpg20190622083532-1419.jpg20190622083546-1420.jpg20190622083600-1421.jpg20190622083618-1422.jpg20190622083656-1424.jpg20190622083727-1426.jpg20190622083801-1430.jpg20190622083827-1434.jpg20190622083835-1435.jpg20190622083904-1440.jpg20190622083907-1441.jpg20190622083924-1443.jpg20190622084118-1459.jpg20190622084214-1463.jpg20190622084904-1471.jpg20190622085953-1485.jpg20190622090416-1490.jpg20190622091602-1494.jpg20190622092035-1500.jpg20190622092303-1508.jpg20190622092642-1518.jpg20190622092919-1525.jpg20190622093350-1534.jpg20190622094226-1543.jpg20190622094319-1546.jpg20190622094343-1549.jpg20190622094703-1560.jpg20190622094726-1561.jpg20190622095053-1567.jpg20190622095116-1568.jpg20190622095219-1571.jpg20190622095707-1581.jpg20190622100330-1585.jpg20190622100500-1590.jpg20190622100553-1592.jpg20190622100759-1594.jpg20190622100837-1596.jpg20190622101602-1605.jpg20190622101854-1611.jpg20190622102017-1613.jpg20190622102045-1615.jpg20190622102542-1623.jpg20190622102807-1626.jpg20190622102922-1630.jpg20190622103210-1634.jpg20190622103723-1644.jpg20190622103802-1646.jpg20190622103904-1650.jpg20190622104259-1656.jpg20190622111503-1685.jpg20190622111507-1686.jpg20190622112210-1698.jpg20190622113850-1723.jpg20190622115458-1729.jpg20190622122822-1744.jpg20190622122827-1745.jpg20190622141253-1756.jpg20190622141326-1758.jpg20190622142230-1777.jpg20190622155830-1797.jpg20190622162147-1811.jpg20190622162246-1812.jpg20190622163151-1819.jpg20190622163257-1822.jpg20190622163301-1824.jpg20190622163303-1826.jpg20190622163308-1828.jpg20190622163434-1842.jpg20190622163656-1845.jpg20190622163718-1847.jpg20190622163825-1850.jpg20190622163839-1851.jpg20190622163859-1852.jpg20190622163901-1853.jpg20190622163902-1854.jpg20190622163914-1855.jpg20190622163931-1856.jpg20190622163935-1857.jpg20190622164014-1861.jpg20190622164106-1869.jpg20190622164136-1870.jpg20190622164139-1871.jpg20190622164146-1872.jpg20190622164148-1873.jpg20190622164211-1874.jpg20190622164216-1876.jpg20190622164304-1880.jpg20190622164309-1881.jpg20190622164310-1882.jpg20190622164319-1884.jpg20190622164400-1890.jpg20190622164453-1896.jpg20190622164532-1899.jpg20190622164533-1900.jpg20190622164610-1904.jpg20190622164646-1907.jpg20190622164657-1910.jpg20190622164700-1911.jpg20190622164712-1914.jpg20190622164715-1915.jpg20190622164731-1916.jpg20190622164807-1919.jpg20190622165008-1925.jpg20190622165013-1926.jpg20190622165229-1944.jpg20190622165326-1951.jpg20190622165534-1968.jpg20190622165625-1971.jpg20190622165630-1972.jpg20190622165642-1973.jpg20190622165756-1981.jpg20190622165759-1983.jpg20190622165801-1984.jpg20190622165857-1987.jpg20190622170237-1997.jpg20190622170325-1998.jpg20190622170428-2001.jpg20190622170614-2004.jpg20190622170711-2006.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (VL_KMPPP_kat_A_2019.pdf)VL_KMPPP_kat_A_2019.pdf[Výsledková listina - KMPPP, kategória A, 2019]526 kB
Uložiť tento súbor (VL_KMPPP_kat_B_2019.pdf)VL_KMPPP_kat_B_2019.pdf[Výsledková listina - KMPPP, kategória B, 2019]1012 kB
Uložiť tento súbor (VL_KMPPP_druzstva_2019.pdf)VL_KMPPP_druzstva_2019.pdf[Výsledková listina - KMPPP, družstvá, 2019]1205 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.