Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

V Hronseku sa stretli poľovnícki trubači

Po roku sa poľovnícki trubači znovu stretli na spoločnej Česko-Slovenskej súťaži, tento krát prvú júnovú sobotu - 3.6.2017 v malebnej obci Hronsek (Garansek), ktorá sa nachádza na ľavom brehu rieky Hron a je situovaná medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen.

V poradí tretí ročník tejto spoločnej medzinárodnej súťaže organizačne v tomto roku zabezpečil Klub trubačov Slovenskej republiky pri SPZ. Slávnostné otvorenie sa konalo v obecnom parku a zúčastnila sa ho rada významných hostí za slovenskú stranu Alojz Riško viceprezident SPK, Soňa Chovanová Supeková viceprezidentka SPK, Róbert Komjáti-Nagy predseda OsK SPZ, Dana Vančurová predsedníčka dozornej rady SPK a SPZ, Edmund Hatiar predseda klubu trubačov SR,  Veronika Vallová špecialistka poľovníckej osvety SPK a SPZ, Štefan Engel vedúci poľovníckeho oddelenia Múzea Sv. Anton a za českú stranu Petr Vacek člen Myslivecké rady ČMMJ, Petr Šeplavý člen rady klubu trubačů ČMMJ a Radek Šroler predseda klubu ČMMJ.

Za obec Hronsek prítomných privítal pán starosta Miroslav Ostrihoň a riaditeľ súťaže Peter Gogola. Viac ako 180 trubačov z Česka a Slovenska otvorilo súťaž v obecnom parku tónmi lesníc a loveckých rohov známymi skladbami slovenských poľovníckych signálov a desatera. Potom nasledovali súťažné predstavenia, ktoré boli rozdelené na dve súťažné miesta a to v obecnom parku a na nádvorí goticko-renesančného kaštieľa nazývaného „Vodný hrad“ z roku 1576.

Na odbornú stránku súťaže a súťažné výkony dohliadala skúsená porota v dvoch zloženiach, prvé tvorili páni Petr Vacek, Štefan Ladovský a Ján Smutný a druhé páni Bohuslav Smutný, Karel Šimek a Matěj Vacek. Celá súťaž sa niesla v príjemnej atmosfére a vystúpenia trubačov jednotlivcov a taktiež súborov boli odmenené veľkým potleskom. Všetci prítomní však s napätím čakali na nato, kto postúpi do veľkého finále. Napätie sa dalo doslova krájať, pretože súťažné výkony boli veľmi vyrovnané a zvučné tóny loveckých nástrojov sa niesli celou obcou. Po sčítaní získaných bodov, zostavení výsledkových listín, príprave diplomov a cien sa všetci účastníci a hostia odobrali do nádherného artikulárneho kostola, ktorý je zaradený do svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, kde sa uskutočnil koncert trubačov a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Tie boli na víťazných priečkach nasledovné:

·         Súťažná kategória sólisti na lesnice (borlice)

1.miesto CZ - Jan Řehoř                                                    

1.miesto SK - Jozef Martiš

·         Súťažná kategória sólisti na lovecké rohy in B (lesnice)

1.miesto CZ - Barbora Kalenská

1.miesto SK - Jakub Badrna

·         Súťažná kategória sólisti na lovecké rohy in Es

1.miesto CZ - Jana Kozubíková

·         Súťažná kategória súbory in Es

1.miesto CZ - Jihočeští trubači z.s.

·         Súťažná kategória súbory in B

1.miesto CZ - Povltavští trubači

1.miesto SK - Valentínske KuKuKô

Absolútny víťaz súťaže: Povltavští trubači - CZ

Kompletné výsledkové listiny nájdete ako prílohu pod textom a je zverejnená aj na webstránke www.trubaci.sk.  

V tomto roku si pripomíname významné jubileum a to 100 rokov od narodenia skladateľa Tibora Andrašovana na ktorého sme si pri tejto príležitosti tiež spomenuli práve slovenskými poľovníckymi signálmi a pripájame aj niekoľko riadkov od p. Márie Andrašovanovej, ktorá zaslala trubačom nasledovný pozdrav: „Vážené dámy a páni, patrí sa mi zo srdca poďakovať všetkým organizátorom tohto podujatia, ktoré spája ľudí milujúcich prírodu a zvieratá a tiež utužuje vzťahy dvoch sebe  najbližších národov. Veľmi si vážim, že ste sa rozhodli pri príležitosti 40.výročia konania národných súťaží v poľovníckom trúbení na Slovensku, pripomenúť si aj 100 výročie od narodenia môjho manžela Tibora Andrašovana, ktorý je autorom Slovenských poľovníckych signálov.  Prajem vám všetkým pohodu, pekný zážitok, majte pekné počasie v kolíske stredného Slovenska, ktorého okolie môj manžel tak miloval, rád sa tam vracal, načerpať nove tvorivé sily pre svoju tvorbu. Je mi veľmi ľúto, že sa zo zdravotných dôvodov nemôžem zúčastniť, ale budem držať palce trubačom a nie len slovenským, ale aj tým českým, nech sa im vyhýbajú falošné tony.  Lovu zdar! „

Klub trubačov SR odovzdal upomienkové predmety a ďakovné listy aj spoluorganizátorom podujatia a tiež najstarším účastníkom súťaže Jozefovi Martišovi 82r. (SR), Karlovi Kutnohorskému 74r. (CZ) a najmladším účastníčkam Soničke Bučkovej 9r. (SR) a Barbore Kalenskej 13r. (CZ). Počas koncertu sme medzi sebou privítali aj novozvoleného predsedu KT ČMMJ Petra Votavu, ktorý túto funkciu prebral po p. Radkovi Šrolerovi, ktorému sa zástupcovia Rady KT ČMMJ poďakovali za doterajšie pôsobenie. Novozvolený p. predseda prijal na záver súťaže z rúk predsedu KT SR Edmunda Hatiara symbolický putovný tesák, ktorý si prevzal ako organizátor budúceho ročníka súťaže.

Na záver sa chceme ešte raz poďakovať obci Hronsek za poskytnutie súťažného miesta a za osobitý a zanietený prístup k príprave súťaže, taktiež ďakujeme všetkým spoluorganizátorom súťaže, sponzorom a v neposlednom rade každému z Vás, ktorí ste prispeli k príjemnej atmosfére a výbornému organizačnému zabezpečeniu tohto medzinárodného podujatia.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku Česko- Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov!

Poľovníctvu a loveckej hudbe zdar!

Autorka: Ing. Veronika Vallová

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Sólisti_na_lesnice.pdf)Sólisti_na_lesnice.pdf[Výsledky - Sólisti na lesnice]320 kB
Uložiť tento súbor (Sólisti_na_rohy_B.pdf)Sólisti_na_rohy_B.pdf[Výsledky - Sólisti na rohy B]324 kB
Uložiť tento súbor (Sólisti_na_rohy_Es.pdf)Sólisti_na_rohy_Es.pdf[Výsledky - Sólisti na rohy Es]307 kB
Uložiť tento súbor (Súbory_B.pdf)Súbory_B.pdf[Výsledky - Súbory na rohy B]311 kB
Uložiť tento súbor (Súbory_Es.pdf)Súbory_Es.pdf[Výsledky - Súbory na rohy Es]298 kB
Uložiť tento súbor (Veľké_finále.pdf)Veľké_finále.pdf[Velké finále]308 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.