Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

24. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností - Dni sv. Huberta 2014

Prvý septembrový víkend 6-7.9.2014 sa do Svätého Antona zišlo veľké množstvo návštevníkov. Dôvodom bol ako už tradične 24. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností - Dni sv. Huberta 2014, kde sa zišla široká verejnosť a poľovníci nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.
Záštitu nad týmto podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a hlavnými organizátormi podujatia boli Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz  a firma Šomek.
Za tónov Hymny SPK začal v sobotu na nádvorí kaštieľa slávnostný otvárací ceremoniál. Riaditeľ múzea vo Sv. Antone, Marián Číž pozdravil všetkých prítomných a privítal hostí. Potom nasledoval úvodný príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ľubomíra Jahnátka, ktorý následne odovzdal rezortné vyznamenania jedenástim zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku poľovníctva.

Ďalej svojim príhovorom pokračoval prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu Tibor Lebocký, ktorý spolu s predsedom osvetovej komisie SPZ,     Róbertom Komjáti- Nagyom pokračovali odovzdávaním Medailí sv. Huberta, ktorú si prišlo prevziať tridsaťsedem zaslúžilých poľovníkov.
Medailu sv. Huberta udeľuje Rada SPZ na návrh Prezídia SPZ alebo na návrh odborných komisií SPZ členom, funkcionárom a pracovníkom SPZ, iným právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré sa podstatnou mierou pričinili o rozvoj slovenského poľovníctva, organizačným jednotkám SPZ, bývalým funkcionárom a pracovníkom SPZ. Aj touto cestou im patrí poďakovanie za ich prácu a prínosy v prospech poľovníctva na Slovensku. Do siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku boli uvedené dve významné osobnosti a to Ladislav Grman a Pavel Hell.
Po oficiálnom ukončení slávnostného ceremoniálu nasledoval na nádvorí pre návštevníkov sprievodný program nazvaný Od pračloveka po Žideka - humorné pásmo o vývoji stolovania. Svojim vystúpením určite zaujali aj hornisti- Corni di Bratislava, ktorí predstavili slovenskú poľovnícku hudbu. Do života boli uvedené aj nové publikácie a knihy ako napríklad zborník Múzea vo Sv. Antone, kniha Oldřicha Koudelku- Partitury zelených lásek, kniha Ľudovíta Šurinu- Srdce lesníka a tiež bola uvedená Svätohubertovská fanfára od Pavla Šianského, ktorú otextoval Jakub Badrna.

Návštevníci mohli vidieť tiež módnu prehliadku poľovníckeho oblečenia alebo sa zapojiť do rôznych súťaží ako napríklad hájnikova žena, hádzanie flinty do žita, Antonský diviak a iné.  Vyhlásené boli tiež výsledky súťaže: poľovníctvo vo fotografii, poľovnícky nôž, poľovnícky šperk a poľovnícky klobúk. Všetky výsledky súťaží môžete nájsť v priloženej prílohe.

V poobedňajších hodinách sa na nádvorí kaštieľa konali Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Hubertlov- Halali o Putovný pohár Hubertlovu a Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov- Halali o Putovný pohár Hubertlovu. Kompletné výsledky súťaže môžete nájsť v prílohe.
Odborným garantom obidvoch vábičských súťaží bola Slovenská poľovnícka komora. Partnermi tohto podujatia boli M-Hunt a Česká zbrojovka a.s. ktorí venovali poľovnícku zbraň CZ 550 LUX, redakcia časopisu Hubertlov venovala hodnotné vecné ceny a nezisková organizácia Halali. Do súťaží sa zapojili aj ďalší, ktorí venovali hodnotné vecné ceny ako North Style Slovakia  Zvolen alebo Trigona s.r.o.
Poháre a vybrané vecné ceny do súťaží zabezpečila SPK a diplomy zabezpečilo             Múzeum vo Sv. Antone.
    
Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov sa zúčastnilo 19 súťažiacich, ktorý súťažili v nasledujúcich disciplínach:
1. voliteľný hlas mladého alebo starého jeleňa hľadajúceho jelenice,
2. hlas jeleňa pri jeleniciach
3. hlas vyhrážajúceho sa jeleňa.  

Výsledky súťaže:
1. miesto- Milan Bella
2. miesto- Ján Šimurda
3. miesto- Jaroslav Orság

Prví traja súťažiaci majú právo reprezentovať SPK na Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať v roku 2015 v Bielorusku.

Majstrovstiev Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Hubertlov Halali o putovný pohár Hubertlovu sa zúčastnilo 13 súťažiacich. Súťažiaci súťažili v nasledujúcich disciplínach: plač srnčaťa, hlas rujnej srny, hlas diviaka, vrieskanie zajaca.

Výsledky súťaže:
1. miesto- Ľubomír Olexa,
2.miesto-  Michal Ondrejkov,
3. miesto- Michal Rečný st.

Kompletné výsledky oboch súťaží môžete nájsť v prílohe.

Všetci súťažiaci boli ukážkovo poľovnícky oblečený. O ich výsledku rozhodovala rozhodcovská jury v nasledovnom zložení: pp. Peter Plánovský st., Ján Kolník, zahraničný hosť Arnold Klotz z Tyrolského profesionálneho zväzu poľovníkov a Jozef Hlásnik. Hodnotenie a výsledky oboch súťaží boli starostlivo zosumarizované prostredníctvom zamestnancov Kancelárie SPK do PC a výsledky ihneď po súťažiach rozoslané mediálnym partnerom.

Celoslovenské poľovnícke slávnosti- Dni sv. Huberta 2014 boli ukončené nedeľnou svätohubertovskou omšou na ktorej podľa tradícií nechýbal sprievod s uloveným jeleňom a obetnými darmi z prírody, ktoré boli prinesené ako pocta sv. Hubetovi, patrónovi poľovníkov.
Na záver by sme sa chceli poďakovať spoluorganizátorom, sponzorom a partnerom, mediálnym partnerom a tiež všetkým tým, ktorí pomohli k zdarnému priebehu tohto významného celoslovenského poľovníckeho podujatia.

 

Návštevníci Celoslovenských poľovníckych slávností- Dni sv. Huberta 2014, Sv. Anton foto: Šomek

Čestní hostia Celoslovenských poľovníckych slávností- Dni sv. Huberta 2014, Sv. Anton foto: Junek

dovzdávanie rezortného vyznamenania ministrom Ľubomírom Jahnátkom profesorovi Imrichovi Točkovi. Zdroj (http://http://.mpsr.sk)

Odovzdávanie medailí sv. Huberta foto: Šomek

Víťazi súťaže Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov-Halali zľava 3. miesto: Jaroslav Orság, 2.miesto: Ján Šimurda, 1. miesto: Milan Bella Foto: Šomek


Víťazi súťaže Majstrovstiev Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri Hubertlov-Halali zľava 3. miesto: Michal rečný st., 2.miesto: Michal Ondrejkov, 1. miesto: Ľubomír Olexa Foto: Khernová

Slávnostný sprievod na úvod svätohubertovskej omše, ktorý prechádzal cez nádvorie kaštieľa vo Sv. Antone Foto: Junek

Celebranti svätohubertskej pmše na nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone Foto: Junek

Prílohy:
Uložiť tento súbor (DSH-Výsledky súťaží 2014.doc)DSH-Výsledky súťaží 2014.doc[Výsledky súťaží]86 kB
Uložiť tento súbor (Výsledky_MS_vabenie_jelenov_2014.pdf)Výsledky_MS_vabenie_jelenov_2014.pdf[Výsledky - MS vábenie jeleňov 2014]145 kB
Uložiť tento súbor (Vysledovka_MS_ostatna_2014.pdf)Vysledovka_MS_ostatna_2014.pdf[Výsledky - MS vábenie ostatná 2014]85 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.