Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

VII. Konferencia Kynologickej rady SPZ

Plénum Kynologickej rady Slovenského poľovníckeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 26. februára 2022 v zmysle pokynov Rady SPZ zvolalo po piatich rokoch Konferenciu Kynologickej rady SPZ na termín 30. apríla 2022 v Nitre.
Konferencia KR SPZ sa bude konať v Agroinštitúte Nitra, so začiatkom o 11,00 hodine.
V zmysle Štatútu KR SPZ sa Konferencie KR SPZ zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim delegáti chovateľských klubov SPZ podľa kľúča určeného Plénom KR SPZ alebo ich náhradníci. S hlasom poradným sa na konferencii zúčastňujú zástupcovia orgánov SPZ, členovia Predsedníctva KR SPZ, ak neboli zvolení za delegátov na konferenciu, ako aj zástupcovia športových kynologických klubov.
Aktívne volebné právo, ako aj právo podieľať sa na rozhodovaní konferencie majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim.


Program VII. Konferencie KR SPZ :
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Voľba mandátovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Voľba návrhovej komisie
6. Správa o činnosti KR SPZ od VI. konferencie
7. Diskusia
8. Prestávka na obed
9. Návrh na zmenu štatútu KR SPZ (ak budú návrhy)
10. Správa mandátovej komisie
11. Schválenie volebného poriadku
12. Voľba predsedu a členov predsedníctva KR SPZ
13. Správa volebnej komisie
14. Voľba dozornej sekcie a zástupcov SPZ do orgánov SKJ
15. Ustanovenie sekcií a pracovných komisií KR SPZ
16. Správa návrhovej komisie
17. Záver
Bližšie informácie delegátom a pozvaným hosťom budú zaslané spolu s pozvánku na Konferenciu KR SPZ.

Kynologický odbor SPZ

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.