Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Celoslovenské poľovnícke slávnosti vo Svätom Antone 2018

DSC 7195 zmensenaPrvý septembrový víkend, ktorý tento rok pripadol na termín 1.- 2. september 2018 patrí každoročne slovenským poľovníkom, pretože už po dvadsiaty ôsmy krát sa v kaštieli vo Sv. Antone uskutočnili Celoslovenské poľovnícke slávnosti – Dni sv. Huberta.
Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a hlavnými organizátormi boli Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a firma Šomek. Tento ročník sa niesol v atmosfére 20. ročníka Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov a preto už od rána postupne začalo prichádzať na nádvorie kaštieľa množstvo návštevníkov.
Oficiálne otvorenie, ktoré sa začalo slávnostným sprievodom poľovníkov, kynológov, sokoliarov a vlajkonosičov podfarbovali tóny lesníc a lesných rohov. V úvode zaznela hymna Slovenskej poľovníckej komory v podaní p. Otokara Kleina a Reprezentačného telesa SPK. Úvod podujatia patril p. Mariánovi Čížovi - riaditeľovi múzea vo Sv. Antone, ktorý privítal všetkých vzácnych hostí medzi nimi p. prezidenta Ivana Gašparoviča, p.Gabrielu Matečnú – ministerku pôdohospodárstava a rozvoja vidieka SR, p. generálneho sekretára CIC Tamása Marghescu, grófa Jószefa Károlyiho, zahraničných delegátov poľovníckych organizácií, členov prezídia SPK a SPZ a mnohých ďalších.

Po privítaní hostí nasledoval príhovor p. ministerky Gabriely Matečnej, ktorá následne udelila rezortné vyznamenania na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva trinástim osobám. Medzi ocenenými bronzovou medailou boli na návrh SPK p. Soňa Chovanová Supeková – viceprezidentka SPK pre správu zdrojov, p. Edmund Hatiar – predseda Klubu trubačov SR, p. Iveta Hajdúchová – profesorka TU vo Zvolene a p. Jaroslav Dudík – predseda OkO SPZ Stredné Pohronie.

V príhovoroch pokračoval p. prezident SPK Tibor Lebocký, ktorý sa ujal spolu s p. viceprezidentom SPZ Jaroslavom Puškáčom slávnostného odovzdania medailí Sv. Huberta, ktorými bolo ocenených tento rok 54 poľovníkov spolu s tromi poľovníckymi združeniami a tromi vysokými školami – Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou vo Zvolene a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach za ktoré ocenenia prebrali ich rektorky a rektor. Za zásluhy o rozvoj poľovníctva hlavne poľovníckej kultúry, tradícií a etiky na národnej a medzinárodnej úrovni bolo v tomto roku udelené najvyššie vyznamenanie – medaila generála Dr. Jána Červíčka „dobrému človeku“ p. Mariánovi Čížovi, ktorý ocenenie so slovami vďaky prebral z rúk p. prezidenta SPK Tibora Lebockého.
Do siene úcty a slávy slovenského poľovníctva bol uvedený akad. maliar Viktor Bilčík, pár spomienok na svojho otca a jeho tvorbu priblížil prítomným v krátkom prejave jeho syn. Návštevníkom sa predstavil aj poľovník Béla Hidvégi z Maďarska – držiteľ prestížnej ceny Pantheon Award, ktorý časť výstavy svojich trofejí prezentoval v sýpke pod kaštieľom.
Pani ministerka Gabriela Matečná uviedla do života nový zborník Múzea vo Sv. Antone a knihu Okamih cechu Hubertovho, jedinečnú publikáciu zachytávajúcu krásy slovenskej fauny a poľovníctva od známych slovenských fotografov, ktorú zostavil p. Jaroslav Bodnárik a kolektív. Medzi kluby, ktoré sú zastrešené Slovenskou poľovníckou komorou pribudol oficiálne Slovenský klub loveckej lukostreľby, ktorý predstavil jeho predseda p. Štefan Jakubík. V programe nechýbala ani poľovnícka kynológia, predstavenie aktivít počas dvadsaťročného pôsobenia klubu alpských jazvečíkovitých duričov zhodnotila predsedníčka klubu p. Petra Vlček a naše národné plemeno Slovenský hrubosrstý stavač predstavil predseda klubu p. Peter Bíly.
Na rad prišlo vyhlásenie tradičných súťaží ako Najdlhšia brada, Poľovnícky šperk, Poľovnícky nôž, Poľovnícky klobúk či súťaž Poľovníctvo vo fotografii a mnoho ďalších. V spolupráci s redakciou časopisu Myslivost sme vyhlásili výsledky medzinárodnej fotosúťaže Zlatý jeleň Slávy Štochla, ktorej absolútnym víťazom sa stal p. Dominik Kalata. Podrobný prehľad víťazov nájdete v prílohe pod textom. Okrem iného sa na podujatí podpísala vzájomná zmluva o spolupráci medzi Slovenskou poľovníckou komorou a poľovníckym zväzom Bieloruska.

Všetci už ale s napätím čakali na úvod 20.ročníka ME vo vábení jeleňov. Atmosféra bola jedinečná, nádvorie zaplnené do posledného miesta, nastúpené delegácie so zástavami zastúpených štátov vzbudzovali honosný dojem. Tento rok sa ich súčasnilo trinásť európskych krajín a tridsaťosem súťažiacich. V premiére počas slávnostného defilé zaznel v premiére Coburgov pochod od skladateľa Haydena v úprave Jána Smutného a v rámci Hudby lesa trubači zahrali aj spoločnú znelku Majstrovstiev Európy.
Samotná súťaž prebiehala v dvoch kolách, pričom v prvom kole sa súťažilo v dvoch disciplínach. Prvá disciplína – mladý hľadajúci jeleň a druhá disciplína – jeleň pri jeleniciach. Vo finále sa ozývali nádvorím kaštieľa hlasy dvoch rovnako silných jeleňov. Súťažné výkony posudzovala osem členná medzinárodná jury vytvorená z 8 štátov pričom štyria rozhodcovia postúpili automaticky z roku 2017 a zvyšní štyria boli vylosovaní. Všetci sme s napätím čakali, ktorý súťažný výkon bude ten najlepší. S pomedzi všetkých súťažiacich umenie vábenia jeleňov najlepšie predviedol francúz Virgile Parpinelli, ktorý si zo Sv. Antona a nášho malebného Slovenska zaslúžene odniesol titul Majstra Európy. Ako prvý vicemajster sa umiestnil Zoltán Búr z Maďarska a druhým vicemajstrom sa stal Tomáš Třeský z Českej republiky.

Víťazné vavríny družstiev si odniesli vábiči z Českej republiky, na druhom mieste skončili reprezentanti z Maďarska a krásne tretie miesto sa podarilo vybojovať našim jeleniarom zo Slovenska. Chceme sa poďakovať vábičom za reprezentáciu našej krajiny a tiež návštevníkom za výbornú atmosféru o ktorú sa postarali počas celej súťaže a podporili naše družstvo. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými cenami a tiež všetkým ostatným, ktorí boli nápomocní k zorganizovaniu tohto európskeho podujatia.
V parku pri kaštieli si návštevníci mohli prezrieť rôzne aktivity ako napríklad ukážky sokoliarov, špeciálne klubové výstavy slovenského hrubosrstého stavača a alpského jazvečíkovitého duriča či ukážky streľby z historických zbraní. V sýpke pod kaštieľom bola verejnosti prístupná výstava „Úspešní slovenskí jeleniari“ a vo výstavnej miestnosti v kaštieli pútavá výstava o rybách a rybároch s názvom Petrov ZDAR! Nechýbala ani Hubertovská kvapka krvi v rámci ktorej dobrovoľne darovalo krv 31 návštevníkov slávností.

Nedeľné premenlivé počasie neodradilo návštevníkov a ráno sa stretli na svätohubertskej omši, ktorej predchádzal sprievod s uloveným jeleňom. Všetci s úctou a pokorou vzdali vďaku božiemu dielu a za doprovodu lesných rohov Laugarício z Trenčína spolu so Svätoantonským chrámovým zborom a spevom Barbory Šaling Legényovej, ktorý znásobil duchovný zážitok rozjímali nad slovami evanjelia a kázne.
V závere sa v mene organizátorov Celoslovenských poľovníckych slávností chceme ešte raz úprimne poďakovať návštevníkom, ktorých bolo na podujatí deväťtisíc. Ďakujeme našim sponzorom a každému, ktorí ste prispeli k vytvoreniu Dní sv. Huberta a pomohli nám dôstojne pripraviť a osláviť najväčší sviatok poľovníkov na Slovensku.

Ing. Veronika Vallová – K SPK a SPZ
Foto: Ing. Ladislav Nagy

 

DSC_7079_zmensena.jpgDSC_7117_zmensena.jpgDSC_7124_zmensena.jpgDSC_7164_zmensena.jpgDSC_7183_zmensena.jpgDSC_7186_zmensena.jpgDSC_7195_zmensena.jpgDSC_7240_zmensena.jpgDSC_7241_zmensena.jpgDSC_7243_zmensena.jpgDSC_7245_zmensena.jpgDSC_7321_zmensena.jpgDSC_7323_zmensena.jpgDSC_7327_zmensena.jpgDSC_7335_zmensena.jpgDSC_7348_zmensena.jpgDSC_7356_zmensena.jpgDSC_7362_zmensena.jpgDSC_7370_zmensena.jpgDSC_7375_zmensena.jpgDSC_7381_zmensena.jpgDSC_7383_zmensena.jpgDSC_7395_zmensena.jpgDSC_7400_zmensena.jpgDSC_7403_zmensena.jpgDSC_7406_zmensena.jpgDSC_7414_zmensena.jpgDSC_7423_zmensena.jpgDSC_7428_zmensena.jpgDSC_7437_zmensena.jpgDSC_7441_zmensena.jpgDSC_7474_zmensena.jpgDSC_7507_zmensena.jpgDSC_7515_zmensena.jpgDSC_7541_zmensena.jpgDSC_7548_zmensena.jpgDSC_7551_zmensena.jpgDSC_7563_zmensena.jpgDSC_7576_zmensena.jpgDSC_7580_zmensena.jpgDSC_7585_zmensena.jpgDSC_7620_zmensena.jpgDSC_7624_zmensena.jpgDSC_7625_zmensena.jpgDSC_7634_zmensena.jpgDSC_7640_zmensena.jpgDSC_7644_zmensena.jpgDSC_7661_zmensena.jpgDSC_7688_zmensena.jpgDSC_7718_zmensena.jpgDSC_7734_zmensena.jpgDSC_7760_zmensena.jpgDSC_7791_zmensena.jpgDSC_7796_zmensena.jpgDSC_7818_zmensena.jpgDSC_7824_zmensena.jpgDSC_7833_zmensena.jpgDSC_7845_zmensena.jpgDSC_7866_zmensena.jpgDSC_7876_zmensena.jpgDSC_7884_zmensena.jpgDSC_7897_zmensena.jpgDSC_7929_zmensena.jpgDSC_7946_zmensena.jpgDSC_7967_zmensena.jpgDSC_7988_zmensena.jpgDSC_8006_zmensena.jpgDSC_8015_zmensena.jpgDSC_8016_zmensena.jpgDSC_8046_zmensena.jpgDSC_8062_zmensena.jpgDSC_8070_zmensena.jpgDSC_8097_zmensena.jpgDSC_8102_zmensena.jpgDSC_8105_zmensena.jpgDSC_8146_zmensena.jpgDSC_8152_zmensena.jpgDSC_8157_zmensena.jpgDSC_8162_zmensena.jpgDSC_8196_zmensena.jpgDSC_8199_zmensena.jpgDSC_8204_zmensena.jpgDSC_8212_zmensena.jpgDSC_8254_zmensena.jpgDSC_8275_zmensena.jpgDSC_8285_zmensena.jpgDSC_8342_zmensena.jpgDSC_8372_zmensena.jpgDSC_8411_zmensena.jpgDSC_8443_zmensena.jpgDSC_8535_zmensena.jpgDSC_8633_zmensena.jpgDSC_8702_zmensena.jpgDSC_8708_zmensena.jpgDSC_8741_zmensena.jpgDSC_8806_zmensena.jpgDSC_8845_zmensena.jpgDSC_8886_zmensena.jpgDSC_9003_zmensena.jpgDSC_9021_zmensena.jpgDSC_9107_zmensena.jpgDSC_9161_zmensena.jpgDSC_9306_zmensena.jpgDSC_9332_zmensena.jpgDSC_9339_zmensena.jpgDSC_9348_zmensena.jpgDSC_9370_zmensena.jpgDSC_9450_zmensena.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (DSH-Výsledky súťaží s menami.doc)Výsledky_súťaže_DSH_2018[súťaže]84 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.